Які особливості і яку користь керівнику принесе реалізація Business Intelligence + KMS?

Які особливості і яку користь керівнику принесе реалізація Business Intelligence + KMS у організації, яка зв'язана з аналізом значних обсягів інформації?

Business Intelligence+KMS - це ієрархічно-синергетична система об'єднаних засобів Business Intelligence та Knowledge Management System (KMS), у якій кожна з часткових систем у загальному випадку може використовуватися автономно, або грати головну чи підпорядковану ролі у постійно чи ситуативно об'єднаній системі.

Business Intelligence є частковою підсистемою будь-якої сучасної корпоративної KMS - і використовується для hi-tech аналізу чисельних показників наявних знань. 


В свою чергу, локальні KMS є частковими підсистемами сучасних корпоративних систем Business Intelligence, DSS/BI (Decision Support System/BI) - для навчання персоналу правилам використання BI, накопичення корисних моделей аналізу та рекомендацій щодо їх використання, ін.

Ідея концепції об'єднаної системи Business Intelligence + KMS запропонована у авторських роботах у 2005-2011 роках.

Подібні по суті системи у теперішній час функціонують у всіх передових організаціях у сфері бізнесу, проте їх позначають різними маркетинговими термінами, які не афішують сутність цих систем і забезпечують власникам конкурентні переваги порівняно з тими, хто не розуміє науково-практичну сутність цих систем і не має чітких орієнтирів для їх побудови. Практично всі сучасні платформи Business Intelligence є фактично платформами для BI+KMS. Найбільш яскраво про це вказано у сучасній BI-платформі Panorama Necto компанії Panorama Software, про що відбувся корисний обмін думками, у якому прийняли участь директор по маркетингу компанії, я і  потім деякі студенти ЖВІ ДУТ, які також прийняли участь у розробці й удосконаленні методики оцінки ефективності
BI Decision Matrix компанії Panorama Software.


Засоби Business Intelligence + KMS повинні бути важливою складовою систем підтримки рішень у центрах збору, обробки, відображення, розповсюдження інформації й управління. Різновиди цих центрів називають ситуаційними центрами, центрами стратегічного управління, ситуаційними кімнатами, оперативними центрами (war room), ін. Якщо Business Intelligence + KMS не реалізовано у цих структурах, то вони можуть відповідати рівню Інформаційних суспільств (Informative Societies), проте беззаперечно не у повній мірі відповідають рівню Суспільств знань (Knowledge Societies) та рівню організацій, чия діяльність заснована на знаннях (Knowledge Based Organizations).

Реалізація Business Intelligence та KMS (Knowledge Management System) полягає у реалізації не тривіального автоматизованого процесу накопичення інформації та оперативного добування з неї потенційно корисних знань, які приносять практично корисні конкурентні переваги у прийнятті рішень і більшу практичну вигоду у різних сферах діяльності. Гарантується відкриття раніше невідомих практично корисних знань, у тому числі особливо цінних “самородків знань” для прийняття рішень. У Business Intelligence + KMS реалізовані методично правильні не тривіальні алгоритми обробки й візуалізації інформації, тому їх вивчення також розвиває логіку, інтуїцію і креативність користувачів (аналітиків і керівників), збільшує інтелектуальний капітал організації.

Створення ефективної системи Business Intelligence + KMS потребує ієрархічно-синергетичного об'єднання креативних вчених у сфері Business Intelligence та KMS, керівників, аналітиків, ІТ-працівників.

Реалізація Business Intelligence (Business Intelligence+KMS) висококваліфікованими ІТ-спеціалістами без участі вчених у цій сфері може привести до створення робочої системи. Проте, це гарантує різноманітні суттєві помилки. Частина помилок буде виявлена тільки через певний час. Гарантовані значні перевитрати коштів і значне зниження ефективності системи.  Після значних (іноді колосальних) матеріальних, інтелектуальних і часових витрат може виявитися, що помилки у створеній системі вже не можливо усунути без її кардинального перероблення, яке також неможливе.


Більше про це можна прочитати на сайті Business Intelligence + KMS (dss-bi.com.ua), у його підсистемах (Нотатки про Business Intelligence+, Система+, Google+ Krukovsky Igor), у авторських наукових роботах або послухати автора.

Головна сторінка екосистеми сайту Business Intelligence + KMS (Knowledge Management System) та місце сайту у світі й Україні по відвідуваності згідно рейтингу Alexa.com


IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy


IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy - переклад на українську мову Круковського І.А., з додатковою нумерацією для навчальних цілей. 

Сторінка Army Business Intelligence авторського сайту Business Intelligence + KMS


Коментарі