Перейти до основного вмісту

Про DSS BI consult+ 

DSS BI consult+, (раніше DSS BI group analytics+) - це блог про hi-tech автоматизацію інформаційно-аналітичної і управлінської роботи. Далі - зміст скорочень у назві. 

DSS - Decision Support System (укр: СППР - Система підтримки прийняття рішень  або СПР - Системи Підтримки Рішень). DSS — це комп’ютеризована програма, яка використовується для підтримки рішень, суджень і планів дій в організації чи бізнесі де рішення не може бути прийняте шляхом простих арифметичних обчислень. За допомогою DSS просівають й аналізують великі структуровані чи напівструктуровані масиви даних і отримують структуровані знання, які можна використовувати для покращання підтримки рішень. DSS не замінюють експертів. 

Термін СПР (Системи Підтримки Рішень) введений у 2006...2014 р.р. за ініціативою видань BI+KMS, DSS BI, тому що назва СППР (Система підтримки прийняття рішень) тривалий час блокувала вивчення  DSS і BI - Business Intelligence.

BI - Business Intelligence (BI1.0, BI 2.0, BI 3.0/cloud computing) - це не шпигунство (Spy), не бізнес розвідка законними методами (Competitive Intelligence), не збір інформації з відкритих джерел (OSINT - Open Source Intelligence).  

BI (Business Intelligence) - це комплекс концепцій  побудови програмних засобів для hi-tech аналітики, відповідні hi-tech комплекси програмних засобів і кращі практики їх застосування. Business Intelligence включає в себе: OLAP, Data Mining (у т.ч. machine learning, ін.), Dashboards, ETL, інше. 

З 2008 року з'явилася нова тенденція: до BI 2.0 (Business Intelligence другого покоління включають елементи Text Mining, нові програмні агенти, Knowledge Management System (KMS)). 

Іноді провідні спеціалісти у сфері DSS & BI & Data Analytics & Data Science розуміють під Business Intelligence -  DSS 2.0 (СППР другого покоління). Проте DSS завжди включає в себе базу даних, а інструменти і додатки BI є окремими і надбудовуються над сховищем даних (Data Warehouse) чи навіть над кіоском даних (Data Mart). 

За останній час одна з провідних консалтингових компаній Gartner для визначення сфери кращих розробників платформ Business Intelligence застосовує термін ABI - Analytics and Business Intelligence. Детальний розгляд ABI виходить за рамки цієї сторінки.

У 2010 році у PCAST ввели поняття Big Data Для збирання Big Data додають Data Lake (озера даних). 

Важливою частиною екосистеми програмних засобів Analytics and Business Intelligence є засоби ETL (Extract, Transform, Load).

Авторський символ "+" позначає, що до елементів аналітики Business Intelligence (до функцій Business Intelligence, OLAP, Data Mining, Text Mining, Dashboards, Scorecard, KMS) концептуально приєднанні або можуть бути приєднанні на практиці елементи дистанційного управління  програмами або механізованими  системами, або людьми. Мова йде про верифіковані (вказані у офіційних актах реалізації державних організацій з 2008 року) авторські доповнення: Business Intelligence+, OLAP+, Data Mining+, Text Mining+, Dahboards+, Scorecard+, ETL+, Knowledge Management+ (KMS+).

Самою розвиненою надсистемою BI (Business Intelligence) можливо вважати Network Ergatic Organizm (NEO) – Мережевий (мережево-центричний) Ергатичний (людино-машинний) Організм.  Концепція NEO для подальшого розвитку прийнята у 2008 році, подані приклади реалізації, отримані офіційні акти реалізації державних організацій з 2008 року. 

Отже, DSS BI consult+ розглядає групу відповідних концепцій, технологій, практик роботи, програмних засобів і зв`язаних з цим людей. Також блог DSS BI Consult+ (раніше "DSS BI group analytics+", ще раніше "Система+") - це "cистема систем", яка об`єднує тематику і деякі оновлені публікації створених у різний час і з різною метою сайтів: 

"Business Intelligence+KMS (Knowledge Management System)"  - перший авторський сайт, 2011 р.;

"Система+  (підсайт "SiteLabs" для навчально-наукових  статей студентів у 2012-2014 р.р.), тимчасово закритий;

"Нотатки про Business Intelligence+" (2014 р., підсайт "SiteLabs", інформація більше не оновлюється);

"SiteLabs DSS" (у теперішній час це залишки більше ніж 20-ти сайтів навчально-наукових екосистем);

"SiteLabs SLS" (у теперішній час закрито із залишками біля 10-ти сайтів  навчально-наукових екосистем);

До екосистеми термінів DSS та BI входить багато часткових, взаємодіючих та конкуруючих термінів і дефініцій, які оновлюються у демократичному світовому просторі діджиталізації, розвитку автоматизації. Перелік цих термінів - це по суті самий скорочений опис проблемної області роботи. 

Business Analytics Software Taxonomy, Decision Support System (DSS); Knowledge Based System (KBS);  Expert System, Knowledge Management System (KMS); Bot; Business Intelligence (BI), BI1.0, BI2.0; DSS/BI (Decision Support System / Business Intelligence); Visual Mining, Key Performance Indicator (KPI), Dashboards, Scorecard; Text Mining (TM), Business Intelligence and Geographic Information System (BI GIS); Web Site Ecosystem, Web Hosting Ecosystem; Network Ergatic Organizm (NEO);  Social Media Analytics/CRM; Data Warehouse and Business Intelligence (DW BI), FASMI+ (OLAP+); DM and KDD (Data Mining and Knowledge Discovery in Data); Opinion Mining, Sentiment Analysis; покращання on-line і real-time візуалізації аналізу; методики оцінки ефективності BI, моделі структуризації даних і знань  (metadata), моделі інформаційно-аналітичної продукції; методики вибору моделей даних і моделей знань; стратегія Big Data (Business Analytics + Business Intelligence і т.п.); проблеми реалізації в інформаційно-аналітичній роботі перерахованих систем та їх вирішення.

Зазначимо, що якщо керівник, аналітик, ІТ-працівник чи викладач не мають уяви про вказані терміни на рисунку, то  це свідчить про прогалини у компетенціях, про знижену ефективність роботи відповідних автоматизованих систем і управлінських структур підтримки рішень (Decision Making) і вироблення рішень (Decision Making).

Освіта та освіченість у цій сфері - це відповідальність викладачів кафедр автоматизації, кібернетики і зв`язаних кафедр (математика, математичне моделювання, маркетинг, бухоблік, вебтехнології, ін. На практиці це відноситься до сфери CDO (Chief Data Officer), CDTO (Chief Digital Transformation Officer), CIO (Chief Information Officer) та інших подібних відповідальних спеціалістів.

Головною причиною створення блогу DSS BI на платформі Google стали дискретно-безперервні хакерські атаки на сайти, зв'язані з dss-bi.com.ua. Тому робота з виявлення хакерів і реагування на них частково перекладена на систему Google, яка забезпечує безпеку Blogger. 

Зазначимо, що з позицій захисту прав інтелектуальної власності, адміністратори Google мають можливості бути першими читачами автозбережених у "хмарі" "cloud" чорновиків статей у Blogger. Те ж  саме можна сказати про авторів публікацій на сайтах на CMS Wordpress і т.п. Всі, хто створює і тримає ресурси у Cloud ("хмарі") повинні розуміти, кому ця "хмара" належить. 

Те ж стосується і Business Intelligence 3.0/Cloud computing. Для прикладу, SAP Business Intelligence/Datawarehouse для всіх користувачів СНД раніше (і можливо тепер) розміщувалася у московському ЦОД (центрі обробки даних) SAP. Туди ж перенесла свої ресурси одна з найбільших відомих і великих українських фірм, - кілька років тому син її власника зв`язувався зі мною для консультацій по Business Intelligence, проте співпраця не продовжена (під час останньої бесіди я сидів на камені серед широкої шумної гірської річки). Якби пропозиції DSS BI group у цій корпорації були реалізовані, то не було б  помилок вартістю як мінімум десятки (сотні?) мільйонів доларів . Тепер ці помилки вже неможливо  виправити. 

Девізом роботи DSS BI group є такий: "Ваша вигода буде значно більшою від Ваших інвестицій у нашу роботу".

Коментарі

Популярні дописи з цього блогу

Недоліки статей Вікіпедії, які варто подолати для підвищення довіри до неї (21.05.23 виправлена дезінформація хакера)

Часто вікі-статті пишуть "всі кому не лінь" під чудернадськими нікнеймами ("легендами прикриття"), а потім правлять також "всі кому не лінь", через який завгодно час. Досвідчені вікі-ігромани у Вікіпедії є авторами кількох сотень чи тисяч вікі-статей та авторами кількох десятків тисяч вікі-правок чужих статей (це не описка), див. ст. Вікіпедія - це "енциклопедія" без довіри?  (гіперпосилання виправлено 20.05.2023 р. після заміни хакером) Найчастіше доповнення вікі-статей здійснюють кластери вікі- ігроманів  з числа вікі-патрульних та вікі-адміністраторів Вікіпедії, які для самореклами і вікі-рейтингу намагаються "відмітися" у максимальній кількості вікі-статей, ін., див. для прикладу:   Вікіпедія: патрульні  (patroller), Вікіпедія: рейтинг .  Є випадки, коли кластери вікі-ігроманів редагували тексти і посилання у статтях більше ніж 8 років, проте жоден з них не помічав елементарні принципові семантичні помилки першого

OSINT (Розвідка відкритих джерел) в екосистемі зв`язаних термінів

OSINT - Open Sourse Intelligence Цей ескіз статті, за винятком інформації про "російсько-українську війну" (гібридну воєнну агресію РФ проти України з 2013 року) початково написаний як фрагмент повної статті про OSINT у січні 2019 року у зв`язку із тим, що її попередній варіант у Вікіпедії базувався на джерелах російського походження, хоча сам термін і технологія мають англомовне походження. Ймовірно, даний текст і  джерела у Вікіпедії буде змінено і викривлено,  як і по багатьом іншим інформаційним hi-tech.  Визначення OSINT, синтезоване на основі англомовних джерел і власних досліджень:  Розвідка відкритих джерел (англ. Open source intelligence, OSINT) — концепція,  методологія і  технологія   добування з відкритих джерел  військової, політичної, економічної та іншої безпекової інформації  і використання її  для підтримки прийняття рішень у сфері національної оборони і безпеки. Добування інформації здійснюється без порушення законодавства. OSINT - це важлива неві

Концепція Ноосфери та мережеві ергатичні організми, мережево-центричні системи і війни, Інтернет речей (уточнено 06.12.19)

Ноосфе́ра (грец. νόος — «розум» і σφαῖρα — «сфера») — сфера розуму; сфера взаємодії суспільства та природи, у межах якої розумна людська діяльність стає визначальним фактором розвитку. У 1944 році сформований Зако́н Ноосфе́ри Верна́дського — положення про перетворення Біосфери, згідно з яким на сучасному рівні розвитку вона неминуче перетворюється в Ноосферу, тобто в сферу, де найважливішу роль в розвитку природи відіграє розум людини.  Як зазначив В.І. Вернадський відповідний термін було введено французьким математиком та філософом Е. Ле Руа разом з його другом Тейяром де Шарденом після їх детального знайомства з вченням Вернадського про біосферу під час його лекцій у Парижі в 1923 р. При цьому Ле Руа визначав ноосферу як сучасну стадію, що її геологічно переживає біосфера. Початок Ноосфери доцільно визначити з того часу, коли розумові дії людей досягли за силою впливу на геосферу і біосферу потужності «геологічної сили» - це явно сталося не пізніше ніж після побудови  Суець