Функціональні можливості програмних платформ Business Intelligence

Українським організаціям у різних сферах та у сфері освіти потрібно докласти значні зусилля, щоб вийти на високий світовий рівень у сфері знання та ділового аналізу інформації, що виконують засоби Business Intelligence.

Функціональні можливості програмних платформ Business Intelligence найбільш доцільно встановити на основі розгляду звітів провідних консалтингових компаній:

Gartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms,
IDC Business Analytics Software Market Taxonomy,
Forrester Business Intelligence Stak.

Також на сайті Система+, можна визначити функціональні можливості програмних платформ Business Intelligence на основі методики оцінки ефективності програмних платформ для Business Intelligence компанії Panorama Software, до якої нами запропоновані удосконалення, див.

Методика BI Decision Matrix (BI Comparison Matrix) компанії Panorama Software – для оцінки ефективності платформ Business Intelligence у навчальному процесіGartner Magic Quadrant for Business Intelligence and Analytics Platforms 2017IDC Business Analytics Software Market Taxonomy 2013.


IDC Business Analytics Software Market Taxonomy 2013. Переклад на українську мову з додатковою нумерацією Круковського І.А. для навчального процесу у ЖВІ, в 2014 році.Forrester Business Intelligence Stak (Схема Forrester Business Intelligence),2008

Повний перелік функціональних можливостей Business Intelligence вельми значний, тому далі для прикладу показано тільки фрагмент часткових можливостей, які відносяться до узагальненого критерія "Відкриття і Дослідження" BI Comparison Matrix, швидкий орієнтовний переклад:

До критеріїв "Відкриття" і "Дослідження" включаються:

1. Візуалізація:

· InfoGraphic(ІнфоГрафіка): ІнфоГрафіка – візуальне представлення даних та ідей; бізнес матриця, заснована на зображеннях; єдине представлення графіки; дозвіл користувачам швидко розуміти процес та потік бізнесу; здібність переключатися між інфографіками; використання бібліотеки, що містить сотні інфографіків (зображення\KPI’s); передивлятись дані, а не читати дані;

· Графіки: можливість форматування дизайну графіків; можливість використовувати шаблони графіків та характеризувати їх; вдосконалені типи графіків (Pareto, 3D Bubble, Scatter Point, Heat Map та інші); Grid(решітка/мережа) та графіки/діаграми є інтерактивними: користувач може обирати певні частини в решітці та вони будуть автоматично підкреслюватися в графіку; пересуватися вниз та вверх безпосередньо в графіку/діаграмі; розмір та розміщення легенди мають бути змінними;

· KPI(комплекс показників): можливість використовувати шаблони KPI; візуально анімовані засоби масштабування, “світлофори” та інше; Значення і Напрям KPI; обумовлені користувачем MDX KPI; можливість налаштовувати графіку та колір;

· Інші візуалізації: текстові компоненти; html-компоненти;

· Інші.

2. Аналітична функціональність:

· Операції Slice and Dice: реалізація BI дозволяє додавати спеціальні дані щодо можливостей перегляду; Drag & Drop виміри для побудови структури перегляду, планування та фільтрів, не вимагаючи введення даних на кожному кроці; натисніть, щоб отримати дані та заповнити дані при попередньому перегляді; розкладання решітки на кілька членів та на кілька вимірів; відфільтрувати пусті дані з решітки для легшої навігації між даними; пересувати рядки та стовпці решітки; переміщення вкладених членів між рядками та стовпцями; розкласти, використовуючи один вибір на вимір; розкласти, використовуючи множинний вибір на вимір;

· Операції Drilling up/down/across: можливість виконання операції drill up/down для певного члену; можливість виконання операцій drill up/down для визначеного рівня в ієрархії; застосування операції drill across до інших вимірів для існуючого члену;

· Формули: швидке додавання попередніх обчислень бізнес-користувачами; бізнес-користувачі можуть візуально змінювати параметри в існуючих формулах; додавати вбудовані формули до бібліотеки функцій, якими можна поділитися з іншими користувачами; вдосконалений редактор формул; підтримка DAX формул для Табуляру (Sql Server 2012);

· Винятки: простий користувацький інтерфейс, що дозволяє створювати бізнес-правила та дозволяє підкреслювати виняткові дані, що не підходять під цей критерій; Bubble up – автоматичний аналіз даних нижчих рівнів, які не видно на сітці, та над якими здійснюється операція bubble up для швидкого аналізу; відправлення повідомлень-попереджень через email, коли стається виняткова ситуація; видалення візуального представлення виключень;

· Сортування та ранжування: сортувати дані відповідно до стовпців, рядків або іх всіх; можливість застосування сортування до обчислюваного члену; ранжування членів відповідно до визначених правил (top X,in side range, тощо);

· Багатомісткі запити: контрольований механізм підкачки для підтримки багатомістких запитів;

· Скасування запиту: можливість скасування запиту без закриття додатку, а також скасування запиту на сервері;

· Пошук: безкоштовний пошук заснований на глобальному тексті в усіх вимірах та ступенях для полегшення навігації даними. Пошук може здійснюватися на рівні виміру або в цілому на Dashboard;

· Форматування даних: представлення та зміна формату даних;

· Фільтрування даних: фільтрувати дані та запити для специфічних членів в решітці; можливість розмістити слайдер у фільтрі та дозволити простим засобам візуалізації змінювати поріг фільтру;

· Операція Drill through: швидка та проста операція drill through від одного dashboard до іншого, з усіма потрібними параметрами та частками; швидка та проста операція drill through від одного dashboard до будь-якого 3-го учасника додатку (наприклад SSAS, SSRS тощо.), з усіма потрібними координатами та частками;

· Користувацькі набори: можливість для користувачів визначати набори даних для використання ними або для загального призначення;

· Інтеграція карт: можливість показувати дані BI data на карті без попередньої конфігурації. Дані з карти повинні бути інтерактивні по відношенню до даних з сітки або чартів на одній і тій же сторінці dashboard; один клік для завантаження Geographical entity для карти (без попереднього вибору); можливість візуалізації значень з карти різними кольорами та формами; інтеграція карти буде можлива з будь-якими з наведених далі записами даних: Країна, Місто, Адреса, Поштовий індекс, Координати довготи та широти;

· Інше.

3. Створення Dashboard:

· Простий дизайн Dashboard: можливість створювати та змінювати наповнення (контент) Dashboard без потреби в програмуванні або навігації з різними видами,студіями;

· Мережевий дизайн Dashboard: представлення всіх функцій дизайну Dashboard через мережеві засоби;

· Веб інтерактивність: інтернет-користувачі Dashboard можуть використовувати всі або деякі аналітичні можливості або засоби авторингу Dashboard, в залежності від їх ролі визначеної адміністраторами;

· Об’єднання різних джерел даних: аналіз та візуалізація вигляду різних джерел даних в Dashboard;

· Вбудовування та підключення веб-компонентів: аналіз та візуалізація вигляду різних джерел даних в Dashboard;

· Додавання зображень до Dashboard page: можливість додавати зображення і підключити його до структурованих даних для кращої візуалізації без кодування або спеціальної конфігурації;

· Візуальна зміна порогів винятків та позицій: підключіть компонент візуалізації (наприклад, повзунок) до рейтингу, у формулі або порога винятків. Підключення має бути зроблено автоматично без користувальницького коду або SDK;

· Обмін решітками і діаграмами між Dashboard в веб-середовищі: можливість копіювання срешітки або діаграми з одного dashboard до іншого та вставити її до контексту без подальшої конфігурації;

· Управління папками: організація Dashboard в папках з контролем дозволу;

· Користувальницькі компоненти: можливість додавання Java Script і зовнішніх компонентів;

· Зв’язок: можливість застосовування зрізів на всі або деякі з компонентів на сторінці Dashboard;

· Створення skins: можливість створення dashboard skins;

· Слайсери / параметр успадкування: Dashboard Slicers/параметри вибору для проходження по декількох Dashboard;

· Каскадні Slicers: слайсери для фільтрації за вибором членів попередніх слайсерів;


· Інші.


4. Автоматизований аналіз і Дослідження:


· Знайти основні тенденції в даних: система автоматично переглядатиме великі набори даних, щоб знайти позитивні і негативні тенденції в даних, попереджаючи глядача щодо відстеження нелегальних тенденцій;


· Аналіз першопричин: система буде автоматично шукати першопричину проблем і в разі виявлення – запропонувати правдоподібне пояснення для користувачів;


· Знайти співробітників, які впливають на дані: виявлення колег, які здійснити конкретні комірки даних, а потім ранжувати ці Виявлення співробітників,які впливають на конкретні комірки даних,а потім сортувати цих співробітників, засновуючись на тому як саме вони впливають на дані. Рекомендовані люди або ті, що впливають на дані, не обов’язково користувачі BI додатку.


5. Рухливість, мобільність:


· Додаток iPad: “рідний”(native) додаток iPad;


· Дозволяє вибрати діаграми;


· Схожі UI як в настільних додатків: UI, який не вимагає додаткового навчання про те, як використовувати його і схожий або ідентичний інтерфейсу PC;


· Співпраця: дозволяє співробітництво через планшет з іншими користувачами;


· Прості операції Slice & Dice: дозволяє операції slicing and dicing з можливістю виконання для сенсорного пристрою.

6. Інші критерії для “Дослідження”.Основа статті:

Функціональні можливості програмних платформ Business Intelligence – СИСТЕМА+

Методика BI Decision Matrix (BI Comparison Matrix) компанії Panorama Software – для оцінки ефективності платформ Business Intelligence у навчальному процесі

Коментарі