Публікації

Читайте також

Чи вірно розуміють у МО України і ЗС України зміст R&D, NIT R&D & NITRD, R&D&I, РЭНД?

В СРСР поняття R&D помилково (чи умисно помилково) позначили на російській мові як "НИОКР" і розділили на дві частини:  НИР (научно-исследовательские работы) и ОКР (опытно-конструкторские работы) .   Відповідно на українській мові замість терміну R&D вживають термін "НДДКР" (науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи) і його дві частини НДР та ДКР.  Помилка української Вікіпедії у перекладі терміну "R&D" В українську сторінку Вікіпедії також внесена дезінформація, цитата:   " НДДКР (в англійській мові використовується термін ''Research & Development'' (''R&D'')), який включає:... "   (" Білецький В.С. "  і його вікі-група підтримки, які внесли велику кількість помилок на українські сторінки Вікіпедії )  Помилка Google-перекладача у перекладі терміну "R&D" Google-перекладач, також помилково перекладає "R&D" як "НДДКР". Помилка української Ві

Research and development From Wikipedia, the free encyclopedia 14.09.2021

Зображення
Дана публікація є копією статті 14.09.2021: "Research and Development  - From Wikipedia, the free encyclopedia". У подальшому Wiki-стаття  може бути змінена у Wikipedia, тому ця цікава і корисна стаття про R&D збережена для перекладу і використання. Адже R&D на українській і російській сторінках  Вікіпедії та у Google перекладачі помилково перекладається  як НДДКР, -= зверніть на це увагу під час автоматичного перекладу статті за допомогою перекладача Google. Цей помилковий переклад і тлумачення затримує розвиток передової техніки в Україні, тому його необхідно виправити. Див. статтю: Чому інноваційні наукові методики приходять в МО України із запізненням на 10 і більше років? Коментар. Research and development From Wikipedia, the free encyclopedia Jump to navigation Jump to search Parts of this article (those related to developments in (a) USA since Barack Obama and (b) elsewhere since that time) need to be  updated .  Please help update this article to reflect recen