Перейти до основного вмісту

Публікації

Показано дописи з січень, 2015

Россия - Stop Information War!

Термин Information War (Информационная война)  был  впервые введён в США, в годы противодействия мировой агрессии гитлеровских фашистов. Затем он был уточнён в широком, комплексном  толковании и после Второй Мировой войны информационные войны стали неотъемлемой частью всех воен. В широком, комплексном  толковании термин Information War (Информационная война) — это: 1) целеустремленные информационные воздействия, которые осуществляются субъектами влияния на мишени (объекты влияния) с использованием информационного оружия для достижения запланированной цели; 2) действия, используемые для достижения информационного преимущества путем нанесения вреда информации, процессам, которые основаны на информации, и информационным системам противника при одновременной защите собственной информации, процессов, основанных на информации, и информационных систем. В узком понимании термин Information War (Информационная война)  обозначает разрушительную пропаганду и контрпропаганду  с целью

Business Intelligence + KMS, концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних

Логотип сайту  Business Intelligence + KMS Дефініція Business Intelligence + KMS позначає синергетичну систему концепцій, технологій і засобів Business Intelligence та Knowledge Management System (KMS), кожна з яких може грати головну або підпорядковану ролі в об'єднаній системі. Подібні по суті системи вже функціонують у передових організаціях, проте для їх позначення часто використовують спрощені маркетингові терміни, які не афішують сутність цих систем і забезпечують їх власникам важливі конкурентні переваги порівняно з тими, хто не розуміє науково-практичну сутність цих систем і не має чітких орієнтирів для їх побудови. Business Intelligence (BI 1.0,BI 2.0, BI3.0/Cloud Computing ) Дефініція Business Intelligence визначає ієрархічно-синергетичну систему концепцій, технологій і засобів (OLAP, Data Mining, iн.) формування й аналізу первинних даних, що забезпечує швидке добування з них потенційно корисних нетривіальних знань, їх візуалізацію і тематичне поширення с

Про SiteLabs "СИСТЕМА+"

Позначення орієнтовного переліку технологій, які вивчаються у SiteLabs Система+ У дослідній системі підтримки навчання "Система+" створена підсистема навчально-наукових віртуальних лабораторій SiteLabs з розробки і дослідження екосистем сайтів методами системної і програмної інженерії – у рамках навчальних занять. Система навчально-наукових віртуальних лабораторій SiteLabs складається з двох незалежних систем: 1. SiteLabs DSS-BI – система web-лабораторій у домені dss-bi.com.ua. Термін DSS-BI походить від DSS/BI (Decision Support System / Business Intelligence) – система підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence . 2. SiteLabs SLS – система web-лабораторій у домені sls.name. Термін SLS – це скорочення від SiteLabS. Студенти мають можливість за допомогою викладача отримати знання, уміння і навички (виробити компетенції) системного створення і розвитку сайтів і зв`язаних систем різного призначення. Є можливість використання для творчої роботи CMS Wordpres,

Принципи ведення мережево-центричної війни (network-centric warfare)

У 2013 році на сайті студентських публікацій  Система+ були викладені одні з піонерських в Україні статей про особливості концепції Network Centric Warfare ("Мережево-центричні бойові дії" або неточно "Мережево-центрична війна") -    на основі  Joint Vision 2020 ("Спільне Бачення 2020"  та інших англомовних публікацій, які були опрацьовані раніше автором цієї статті. У Системі+  також активно обговорювалися на навчально-наукових семінарах особливості застосування цивільних додатків концепції Network Centric System (мережево-центричних систем управління) у цивільних системах управління, для прикладу для управління залізничним рухом.  Не дивлячись на вказане, аналіз українських публікацій у цей час показує що тема  Network Centric Warfare (Мережево-центричні бойові дії)  до цього часу не зрозуміла багатьма особами.  На українській сторінці Вікіпедії " Мережево-центрична війна" до цього часу розміщені дезінформуючі відомості з російської

RAND Corporation - Research and Development (Дослідження і Розробка)

RAND Corporation  ( Корпорація RAND ) – стратегічний дослідницький центр, створений у  1948 році в США (Каліфорнія), який вважається першою у світі “фабрикою думок” ( Think factory, Think tank ). Цілями організації проголошено: сприяння науковій, освітній і добродійній діяльності на користь суспільного благополуччя і національної безпеки США.  Для терміну “A think tank” також використовують позначення “policy institute” (інститут політики), “research institute” (науково-дослідний інститут), ін. На українській та російській мові для терміну “Think Tank” також використовували такі переклади як “аналітичний центр” “мозковий центр”, “мозковий трест».  Абреавіатура  RAND є скороченням від “Research and Development” (“Дослідження і Розробка”), що є також близьким до терміну на українській мові –  НДДКР  (Науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, роботи) або на російській мові – НИОКР (Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработки).  На російській