Перейти до основного вмісту

Публікації

Показано дописи з жовтень, 2018

Дефініція Business Intelligence у широкому семантичному кластері

Основні дефініції широкого кластеру, до якого відноситься  Business Intelligence. Не включені Business Analytics Applications з IDC`s Business Analytics Software Market Taxonomy  Дефініція Business Intelligence у широкому семантичному кластері включає в себе значну кількість автономних часткових і взаємодіючих дефініцій, значна частина яких зображена на цьому рисунку. У даній публікації розглянута дефініція Business Intelligence у широкому семантичному кластері інших понять, що дозволяє краще зрозуміти їх роль в інформаційно-аналітичній підтримці рішень у будь-якій сфері людської діяльності. У зв`язку зі великою кількістю елементів, складністю і неоднозначність зв`язків у кластері, його елементи подані у вигляді набору понять. розуміння цього кластеру дозволить краще автоматизувати підтримку рішень. Business Intelligence Business Intelligence (BI) — це термін-метафора, який не має дослівного тлумачення і позначає синергетичний комплекс автоматизованих засобів аналізу

Про методику оцінки ефективності систем підтримки інформаційно-аналітичної роботи

Дана публікація є частиною статті "Методика оцінки  ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи" (Герасимов Б.М., Перегуда О.М., Круковський І.А.,  2008р. ) де оприлюднено актуальний до цього часу опис методики, яка дозволяє на основі експертної інформації:  1) сформувати модель оцінки ефективності (корисності) автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи (АСПІАР);  2) на основі сформованої методики здійснити порівняльну оцінку альтернативних варіантів АСПІАР відповідно до потреб користувачів, згідно вимог перспективних керівних документів до функцій системи електронних інформаційних ресурсів.  Постановка проблеми.  Важливим завданням підвищення ефективності інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центру (КІАЦ) є впровадження автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи (АС ПІАР) із зареєстрованими інформаційними ресурсами (ЗІР). Виходячи з цього, важливи

Еволюція Business Intelligence

Для кращого розуміння еволюції Business Intelligence необхідно проаналізувати визначальні консалтингові  документи зі сфери NITR&D - Networking and Information Technology Research and Development в історичному розвитку, насамперед з 1950-х років до нашого часу. Для прикладу див. перші 286 джерел у Списку першоджерел на Sitelab "Нотатки про Business Intelligence+ ". Цікаво і корисно знати, що  U.S. Army Enterprise Solutions Competency Center, ESCC ( Центр  компетенції корпоративних рішень Армії США )  опублікував з 2007 року   Business Intelligence Reference Guide ( Довідкове керівництво з Business Intelligence ) , де ввів  термін Army Business Intelligence , а також крім іншого  визначив етапи Evolution of Business Intelligence (Еволюції Business Intelligence) .  Еволюція Business Intelligence у Довідковому керівництві ESCC розділена на три етапи: - Pre-Information Age (1960-1980 р.р.) – Передінформаційна ера; - Information Age (1980-2000 р.р.) – І

Система+ посміхається (кластер зображень)

Фрагмент зображення пошукової видачі Google 2018 року, який відображає виконавців  лабораторної роботи  з веб-технологій у SiteLabs Система+ у 2013 році.  Задачами лабораторної роботи у SiteLabs Система+ у 2013 році були такі:  розробка  сайту на CMS WordPress з кількома публікаціями;  розробка і приєднання до сайту базових соцмереж;  приєднання до сайту і використання аналітичних засобів кількох типів від кількох базових вендорів;  початковий аналіз і просування у веб розробленої екосистеми згідно керівництва Google для веб-майстрів.   У 2014 році я розширив задачі лабораторних робіт  у    Система+  SiteLabs:  додані практичні завдання розробки й порівняння аналогічних сайтів на CMS WordPress і на Joomla! (Drupal чи ін.);  додане завдання розробки веб-магазину з тестовим набором товарів і з`єднання його з розробленим тематичним блогом на обраній CMS.  Показане тут зображення з кластером розробників 2013 року  одного з кількох десятків сайтів свідчить, що до 2018 року пошукові алгор