Еволюція Business Intelligence

Для кращого розуміння еволюції Business Intelligence необхідно проаналізувати визначальні консалтингові  документи зі сфери NITR&D - Networking and Information Technology Research and Development в історичному розвитку, насамперед з 1950-х років до нашого часу. Для прикладу див. перші 286 джерел у Списку першоджерел на Sitelab "Нотатки про Business Intelligence+".


Цікаво і корисно знати, що U.S. Army Enterprise Solutions Competency Center, ESCC (Центр  компетенції корпоративних рішень Армії США) опублікував з 2007 року Business Intelligence Reference Guide (Довідкове керівництво з Business Intelligence), де ввів  термін Army Business Intelligence, а також крім іншого визначив етапи Evolution of Business Intelligence (Еволюції Business Intelligence)


Еволюція Business Intelligence у Довідковому керівництві ESCC розділена на три етапи:


- Pre-Information Age (1960-1980 р.р.) – Передінформаційна ера;

- Information Age (1980-2000 р.р.) – Інформаційна ера;
- Business Intelligence Age (після 2000 р.) – Ера Business Intelligence.


Визначення Business Intelligence Age у Business Intelligence Reference Guide  у відкритому доступі у web, в 2007 році
Зазначимо, що Information Age (Інформаційна ера) можна асоціюювати з рівнем розвитку Information Societies (Інформаційні суспільства)


Визначена Business Intelligence Age (Ера Business Intelligence) асоціюється з рівнем розвитку Knowledge Societies (Суспільства знань) та з переходом організацій Збройних сил США на більш високий рівень розвитку – Knowledge based organization (Організація, заснована на знаннях)


Початок Ери Business Intelligence також асоціюється з переходом людства на рівень Globalization 3.0 (Глобалізація 3.0), який визначено у книзі неодноразового лауреата Пулітцерівської премії Томаса Фрідмана (Thomas Lauren Friedman).


Розділення Еволюції Business Intelligence у Довідковому керівництві ESCC на три етапи узагальнено і спрощено відображає становлення і розвиток стратегій,  концепцій, технологій і засобів автоматизації інформаційно-аналітичної роботи (підтримки прийняття рішень) та підтверджує важливу роль Business Intelligence. Проте, у цих визначеннях є певні проблемні питання.

Критика визначення етапів еволюції Business Intelligence у ESCC


Розбиття етапів еволюції Business Intelligence на рівномірні часові проміжки по 20 років (1960-1980 р.р., 1980-2000 р.р.) не повністю узгоджено з реальністю і тому потребує уточнення.


1. Обсяг інформації у світі зростає не рівномірно, а подібно до експоненційного закону і ця експонента почала стрімко зростати у 1990-х роках. Тому, відповідно з цим, експоненційно, а не рівномірно розвиваються також концепції (стратегії), технології і засоби автоматизації інформаційної аналітичної роботи. 

2. Початок розробки проекту ОГАС (ОбщеГосударственная Автоматизированная Система сбора и обработки информации для учета, планирования и управлении народным хозяйством СССР ...) у Радянському Союзі у 1964 р. (Інститут кібернетики Академії наук України) явно свідчить про передбачення Інформаційної ери та про початок ери Суспільства, орієнтованого на знання  - у термінах творців ОГАС у 1970-х роках. Очевидно, це випереджає запропоновані вище рамки Передінформаційної ери (Pre-Information Age, 1960-1980 р.р.). 

3. Вже у 1960-х роках опубліковані праці зі статистичної теорії розпізнавання, яка є важливою основою Knowledge Discovery and Data Mining – часткової і найбільш hi-tech частиною Business Intelligence, яка отримала привабливе (sexy) метафоричне позначення Data Mining. 

4. Орієнтовно з 2007 року комплекси Business Intelligence почали включати елементи Text Mining ("розкопки текстів") та KMS - Knowledge Management System (Систем управління знаннями) у різних формах. Тому кажучи про Business Intelligence Age насправді потрібно розуміти це як Business Intelligence +KMS Age ( Еру Business Intelligence+KMS), що більш детально розкрито на сайті Business Intelligence + KMS,  концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних.


5. Крім вказаного у керівництві ESCC, Business Intelligence Reference Guide, еволюцію Business Intelligence прийнято розділяти на три покоління: 
- Business Intelligence 1.0,
- Business Intelligence 2.0,
- Business Intelligence 3.0.
Більш детально про це можна прочитати на вказаному вище сайті  Business Intelligence+KMS та у наступних публікаціях. 
Коментарі