Перейти до основного вмісту

Публікації

Показано дописи з липень, 2023

Кодекс України про адміністративні правопорушення (КУпАП)

Кодекс України про адміністративні правопорушення (статті 1 - 330 ) ( ст.213 - ст.330 ) (Відомості Верховної Ради Української РСР (ВВР) 1984, додаток до № 51, ст.1122) {Вводиться в дію Постановою Верховної Ради Української РСР  № 8074-10 від 07.12.84 , ВВР 1984, додаток до № 51, ст.1123} {У  тексті Кодексу слова "Республіка Крим" у всіх відмінках замінено словами "Автономна Республіка Крим" у  відповідних відмінках згідно із Законом  № 209/94-ВР від 14.10.94 } {У тексті Кодексу слова "службова особа" в усіх відмінках замінено словами "посадова особа" у відповідних відмінках згідно із Законом  № 282/95-ВР від 11.07.95 } {Із змінами, внесеними згідно з Указами ПВР № 102-11  від 12.04.85 , ВВР 1985, № 17, ст. 415 № 316-11  від 29.05.85 , ВВР 1985, № 24, ст. 553 № 1117-11  від 16.10.85 , ВВР 1985, № 44, ст.1056 № 2010-11  від 03.04.86 , ВВР 1986, № 15, ст. 326 № 2444-11  від 27.06.86 , ВВР 1986, № 27, ст. 539 №