Перейти до основного вмісту

Публікації

Показано дописи з травень, 2018

Business Intelligence та творчість і креативність

У цій публікації розглянуто особливості понять «Business Intelligence» і «Creativity» («Творчість», «Креативність»), показано їх нерозривний зв'язок у "Суспільстві знань" (Knowledge Societies). Зроблено висновок про необхідність використання засобів Business Intelligence креативними аналітиками і менеджерами, які пов'язані з аналізом значних об'ємів у різноманітних сферах людської діяльності. (The features of concepts «Business Intelligence» and «creativity» are considered, their inseparable link in the Knowledge Societies is shown. The conclusion is made about the necessity to use Business Intelligence by creative analysts and managers, who are related to the analysis of large volumes of information. Key words: Business Intelligence 2.0 (BI 2.0), creativity, Decision Support System (DSS), Analyst DSS/BI, Creative Analyst, Creative Manager.) У сучасному суспільстві робота аналітиків і менеджерів всіх рівнів все більше асоціюється з  «творчістю»

Пример применения Business Intelligence для анализа трафика ВымпелКом (Билайн) и некоторые выводы

Автоматизированные средства Business Intelligence (OLAP, Data Mining, Visual Mining, Text Mining, Dashboards, Scorecard, др.) активно используются во всех высокоприбыльных областях бизнеса для повышения прибыли и победы в конкурентных соревнованиях, особенно там, где основой является специально структурированная атрибутивная информация, которую легко представить в форму многомерного куба или частных матриц (ФИО людей и их атрибуты, деньги и их атрибуты, номера телефонов и их атрибуты, ip-адреса и их атрибуты,  названия фильмов и их атрибуты,  объекты хранения и их атрибуты, объекты поражения и их атрибуты, др.) В статье российского издания со ссылкой на информацию российской международной телеком-компании «ВымпелКом» (бренд «Билайн») показаны результаты анализа  активности россиян в майские праздники в  указанных сетях мобильной связи и интернета.  Утверждается, что абоненты «Билайн» меньше путешествовали и предпочли провести время за городом с мобильным интернетом. Ко

Business Intelligence, Data Mining & Government (уряд)

Government Business Intelligence - це Business Intelligence у державній сфері за кордоном, насамперед у США, проте замість терміну Business Intelligence часто використовують терміни Government Data Mining або Data Mining, machine learning, а після початку  Big Data Age  (Ери Великих Даних)   з 2010 року   - Big Data.  Government Business Intelligence ( Government Data Mining, machine learning )   відноситься до високотехнологічної переробки даних у знання в інтересах суспільства у всіх агенствах (міністерствах) США. Використання інших термінів замість  Government Business Intelligence  зв'язано, насамперед, з можливістю неправильного тлумачення у суспільстві терміну Business Intelligence як “бізнес-розвідка”, з особливостями застосування цих технологій спецслужбами для аналізу різноманітної інформації про громадян, а також з термінологічною конкуренцією, а іноді навіть з причини обмеженої компетенції користувачів технологій.  Співвідношення між основними термінами таке: Big Da