Business Intelligence, Data Mining & Government (уряд)

Government Business Intelligence - це Business Intelligence у державній сфері за кордоном, насамперед у США, проте замість терміну Business Intelligence часто використовують терміни Government Data Mining або Data Mining, machine learning, а після початку Big Data Age (Ери Великих Даних) з 2010 року - Big Data. Government Business Intelligence (Government Data Mining, machine learning)  відноситься до високотехнологічної переробки даних у знання в інтересах суспільства у всіх агенствах (міністерствах) США.

Використання інших термінів замість Government Business Intelligence зв'язано, насамперед, з можливістю неправильного тлумачення у суспільстві терміну Business Intelligence як “бізнес-розвідка”, з особливостями застосування цих технологій спецслужбами для аналізу різноманітної інформації про громадян, а також з термінологічною конкуренцією, а іноді навіть з причини обмеженої компетенції користувачів технологій. 

Співвідношення між основними термінами таке: Big Data у даному випадку  - це інформація про людей і їх дії, а також про різноманітні ресурси і їх переміщення у різноманітних державних і приватних базах даних, а також в Інтернеті, насамперед у його добре структурованих підсистемах (соцмережах). 

Програмні засоби Business Intelligence є складовою частиною програмного забезпечення для Business Analytics (Ділової аналітики) - це програмні комплекси автономних засобів, які використовуються для аналізу Big Data. 

Data Mining , "розкопка" даних - це автономна, найбільш високотехнологічна  підсистема (комплекс) Business Intelligence; по аналогії з гірничодобувною промисловістю - це  добування нетривіальних знань з первинних даних

Machine Learning (машинне навчання) - це автономні алгоритмічно-програмні засоби у Data Mining для навчання, виявлення і візуалізації заданих шаблонів у великих наборах даних. 

Програмні засоби Business Analytics та Business Intelligence комплексно використовується у всіх сучасних державних структурах (економіка, фінансово-банківська сфера, охорона здов`я, соціальний захист, освіта, туризм, зв`язок, транспорт, комунальне господарство, силові структури, ін.). Це викликано тим, що людство у своїй діяльності накопичує мегавеликі набори даних, які стали таким же корисним ресурсом як і природні копалини та енергія. Як і природні копалин, так і первинну інформацію потрібно добувати, накопичувати і переробляти у більш високотехнологічну продукцію. Саме цю роль виконують засоби Business Intelligence та їх складові Data Mining, Machine Learning, ін.

Підкреслимо, що у демократичному суспільстві (США, Євросоюз, ін.) незаконне добування і використання інформації про громадян за допомогою засобів Business Intelligence (Data Mining, Machine Learning, ін.) державними силовими структурами викликає бурхливу негативну загальнонаціональну реакцію. Відголоски зловживань у цій сфері спецслужбами США попали навіть до художнього фільму Yes Man ("Завжди говори ТАК"). 

Тому у США використання Government Business Intelligence ( "data mining" або "machine learning" у державній сфері) регулюється відповідним Законом США про Data Mining. Згідно Закону, всі державні агентства (аналоги наших міністерств) США зобов'язані щороку звітувати перед Конгресом про програми “Data Mining” - про розвиток, цільове використання коштів, недопущення  фінансових зловживань, дотримання безпеки інформації про доброчесних громадян США.

Знаходження США у центрі всіх головних подій у цій сфері пов`язане з тим, що:
1)  США є №1 у сфері розвитку інформаційно-аналітичних технологій, адже в США створений WEB, пошуково-аналітичні системи (Google, Bing, Yahoo!, ін.), соцмережі (Facebook, Twitter, ін.);
2) громадяни США мають найбільші можливості (механізм їх реалізації) серед інших країн щодо захисту свої прав.  

Антиподом США у сфері Government Business Intelligence є Росія, де державні служби мають законні права на тотальний контроль за веб-користувачами всіх типів, а високоавтоматизований аналіз і активний вплив веб-пропаганди на користувачів інтернету організується державними органами при активній підтримці спеціалізованих приватних компаній, подібно до приватних військових компаній, які проявили себе у гібридній агресії проти України.

Чи є використання додатків Business Analytics та Business Intelligence для аналізу Big Data свідоцтвом чи ознакою "кінця світу"?

"Кінець світу" іноді повязують з ознакою того, що перед ним "Диявол пронумерує всіх людей", що іноді асоціюють з присвоєнням людям ідентифікаційних номерів для фіскальних служб, тощо. 

Наявність у кожної людини ідентифікаційного номеру є бажаною для високотехнологічного аналізу  інформації  (Business Analytics Apps & Business Intelligence) про людей як про користувачів різноманітних державних сервісів - з метою покращання якості їх обслуговування. Ідентифікаційний номер також дозволяє приховати під час аналізу ПІБ людини - для підвищення обєктивності аналізу та безпеки інформації про людей. Одночасно з цим збільшуються можливості силових структур щодо можливостей аналізу інформації про ідентифікаційні номери і їх носіїв. Це  об`єктивний наслідок науково-технічного процесу, а не диявольські дії, що ведуть "до кінця світу". 


Проте, присвоєння людям ідентифікаційних номерів у різних сферах та застосування засобів Business Intelligence (орієнтовно через 40 років після першого застосування ядерної зброї) є однозначною вторинною ознакою виходу людства на такий високий рівень (Суспільства Знань), де воно може знищити саме себе за допомогою накопиченої  ядерної зброї, тощо. Doomsday Clock  ("Годинник Судного дня") 

Тому Годинник Судного дня встановлений за дві хвилини до півночі - 25 січня 2018 року годинник переведено на півхвилини вперед (час 23:58:00).
Очевидно, що одночасно з накопиченням Знань у людства накопичується і Мудрість, тому варто працювати над тим, щоб у людства вистачило Мудрості не самознищити себе. Для цього важливу роль можуть зіграти засоби Business Intelligence, інтегровані з GIS та Social Media (Websites, Social Networks), див. статтю: 

Круковський І.А. Проблемні питання використання і розвитку засобів SocialMedia Analytics, їх інтеграції з Business Intelligence та з елементами ГІС – на прикладі платформи SemanticForce / І.А. Круковський, В.Л. Гаврилюк, Б.А. Хомів // "IVСічневі ГІСи": Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум ) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. - С. 42-45.Коментарі