Перейти до основного вмісту

Публікації

Показано дописи з квітень, 2023

Про робота-собаку V60 і NCEO і мереже-центричний ергатичний організм

Виконавчі пристрої (роботи (безпілотні системи), ін) можуть активуватися різними сигналами - автоматично або автоматизовано.  Концепції і програмно-апаратні можливості розроблених з 2008 року мереже-центричного ергатичного (людино-машинного) організму NEO (NCEO - Network-сentric Ergatic Organizm), DSS BI (Decision Support System/Business Intelligence), ES BI (Expert System/BI), GIS DSS BI визначили можливості автоматичного або автоматизованого запуску роботів (безпілотних систем)  та інших виконавчих засобів, комплексів, систем або людей.   У цій публікації показаний приклад пристроїв (роботів-собак)  Ghost Robotics Vision 60 (V60) Quadruped , які можуть запускатися за допомогою сигналів від NEO (DSS BI, ES BI, GIS DSS BI). Після запуску ці hi-tech пристрої (роботи-собаки) можуть діяти самостійно і взаємодіяти з користувачами за допомогою своїх комплексів зв`язку. Розглянуті тут  роботи-собаки (ергатичні (людино-машинні) системи) можуть бути частинами більш широких мереже-центричних ор

Удосконалення екосистеми Business Intelligence - назви авторських доповідей у наукових виданнях на українській мові

Тут подані назви статей, доповідей, які опубліковані  разом із співавторами у наукових виданнях і які описують удосконалення, внесені до екосистеми Business Intelligence  & Business Applications. Вони стосуються використання, реінжинірингу, розробки загальних і часткових дефініцій, концепцій, технологій, практик, інфраструктур,  архітектур, моделей, комплексів програмного забезпечення, програмних модулів, методик оцінки, ін. Співавтори та опоненти -  провідні наукові працівники,  провідні науково-педагогічні працівники і керівники, провідні керівники і аналітики у сфері збирання й аналізу інформації, програмісти (практики,  провідні практики,  керівники і науковці),  студенти-дослідники (вказані прізвища) .  Додатково у кінці публікації подана схема (рис.1), яка відображає  основні авторські удосконалення   екосистеми Business Intelligence  & Business Applications -  із публікацій у наукових виданнях,  у скороченій формі . Починаючи з 2006...2008 року всі авторські пропозиції і

Особливості концепції МО США JADC2 - Joint All-Domain Command and Control

Joint All-Domain Command and Control (JADC2, "Об’єднане командування та контроль за всіма доменами")  — це концепція, яку Міністерство оборони США розробило для об’єднання датчиків усіх видів збройних сил в єдину мережу на основі  artificial intelligence ("штучного інтелекту") для покращання прийняття рішень командирами у всіх доменах (Air Force, Army, Marine Corps, and Navy, as well as Space Force (ВПС, Армію, Корпус морської піхоти та ВМС, а також Космічні сили). Функції командування та управління (command and control, C2) виконуються шляхом організації особового складу, обладнання, засобів зв’язку, засобів і процедур, які використовуються командиром для планування, керування, координації та контролю сил і операцій під час виконання місії. Кожний вказаний військовий домен має свою ініціативу, яка сприяє JADC2, раніше вони були не сумісні чи погано сумісні. Армія має проект Convergence, Флот має проект Overmatch, а ВПС мають Advanced Battle Management System, також