Бази даних і системи підтримки прийняття рішень / Decision Support System (СППР / DSS)


У буквальному розумінні, більші чи менші бази даних є основою для надбудови над ними аналітичних систем (у тому числі засобів візуалізації результатів аналізу), які разом складають СППР – системи підтримки прийняття рішень (DSS – Decision Support System). Основні елементи узагальненої СППР (DSS) 


У часи СРСР був здійснений неточний переклад дефініції Decision Support System (DSS) . У переклад додано слово “підтримки” і вийшло: Система Підтримки Прийняття Рішень (СППР). У результаті цього до недавнього часу деякі спеціалісти з СППР не знали DSS, що привело до відставання у сфері СППР (DSS).


На малюнку вище показана характерна помилка у одному з авторитетних масових російських навчально-наукових видань, де дана схема названа "Узагальненою архітектурою системи підтримки прийняття рішень". Проте, СППР до Business Intelligence не мали OLAP, Data Mining, Data Warehouse - не вистачало апаратних і програмних ресурсів для даних технологій. На рисунку реально показана  узагальнена архітектура СППР на основі технології Business Intelligence 1.0 (BI першого покоління), яку іноді позначають DSS 2.0 (СППР другого покоління). 

На жаль, у деяких випадках “бази даних” тривалий вивчалися ізольовано від DSS та навіть від СППР і тим більше від сучасних версій на основі Business Intelligence. Вивчення й використання “баз даних” без СППР (DSS), Business Intelligence, DSS/BI (систем підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence) є неадекватним практиці і таким, що наносить шкоду інформаційно-аналітичній підготовці. 

Більш детально структура інформація про DSS (СППР), бази даних, СУБД, Data Warehouse (сховище даних), Data Mart (кіоск даних), Business Intelligence, DSS BI, DSS 2.0 викладена у статті на сайті Система+ "Бази даних і системи підтримки прийняття рішень – СППР (DSS)"

... Cучасні аналітичні технології достатньо складні і навіть заплутані. Проте підкреслимо, що у теперішній час аналітичні технології стали такими ж складними як і компютери, автомобілі, тощо. Конкурентні переваги отримує той, хто оволодіє і ефективно використовує ці технології.

У теперішній час термін СППР (DSS) використовують найчастіше у науковій сфері, а у діловій практиці – різні маркетингові тематичні терміни. Для прикладу: Google Search Consol, Google Analytics є веб-орієнтованими DSS. 

Бази даних (СУБД) та СППР (DSS) необхідно вивчати у одному комплексі навчальних дисциплін. У навчальній дисципліні "бази даних" необхідно вичати повнотекстові бази даних, реляційні бази даних, елементи електронних таблиць у контексті їх застосування як баз даних, сховища даних та кіоски даних, ін. Виключення з процесу навчання СППР (DSS) є неадекватним.

Необхідно значно збільшити час на вивчення СППР (DSS). Адекватним підходом до вивчення СППР (DSS) є вивчення Business Intelligence та його поколінь (DSS BI, DSS BI 1.0, DSS BI 2.0, DSS BI 3.0), OLAP, Data Mining, Visual Mining, Text Mining, Knowledge Management System, ін.

Адекватним підходом до вивчення Business Intelligence (DSS BI) є вивчення Business Intelligence & Expert System, Business Intelligence & GIS, Business Intelligence & Social Media, Business Intelligence & Web Hosting, Business Intelligence & Web Site Analytics.


Також див. поради, опубліковані у 2011 році на сайті Business Intelligence + KMS (Knowledge Management System), dss-bi.com.ua:


Коментарі