Army Business Intelligence - попередження про загрозу безпеці й обороні України

На сторінці Army Business Intelligence українського сайту Business Intelligence + KMS, у 2011 році було написане пророче для того часу попередження. 


"Підтримка Збройних Сил держави на належному рівні є однією з найбільш важливих форм діяльності щодо забезпечення Національної безпеки. 


У цій сфері Україна має багатовіковий досвід катастрофічних помилок менеджерів державного рівня, які привели до знищення, масового насильницького переселення, загибелі або зубожіння багатьох мільйонів її жителів. 

Ослаблення історичної пам'яті нації приводить до повторення минулих помилок. 

У теперішній час додатковою вимогою до Збройних сил є необхідність їх трансформації в організацію, чия діяльність заснована на знаннях (Knowledge based organization). Її важливою основою має бути Army Business Intelligence + KMS та їх додатки з елементами управління інтегрованими виконавчими пристроями. 

В Україні потрібно скорочувати не Збройні Сили, а тих хто їх скорочує тому що не може забезпечити фінансування". 
Аналіз локальних воєн, конфліктів та агресивних операцій у фізичному і кібернетичному просторах останніх десятиліть показує, що для забезпечення Національної безпеки і оборони від зовнішніх загроз все більше значення має відповідність збройних сил держави рівню Knowledge based organization (Організація, заснована на знаннях).Збройні Сили України мають потенціал для трансформації у організацію, засновану на знаннях (Knowledge based organization) – завдячуючи відносно високому рівню освіти та відданій службі особового складу в умовах незадовільного фінансового утримання. Якщо цей потенціал не буде реалізовано у найближче десятиліття, то держава втратить спроможність забезпечувати територіальну цілісність і мирне життя громадян. Ніякі інші силові структури не спроможні виконати ці найважливіші для будь-якої держави завдання. 
Важливим завданням трансформації Збройних сил України та інших державних структур у  організації, чия діяльність заснована на знаннях (Knowledge based organization) є вивчення, дослідження і розвиток мережевих й інформаційних технологій (Networking and Information Technology Research and Development, NIT R&D).
“Консервація” “енциклопедичної” термінології радянського часу, яка була узгоджена з тогочасною англомовною термінологією - гальмує вивчення і реалізацію важливих компонентів NIT R&D на Україні за останні 20 років. Світ став глобальним, перейшов на рівень Globalization 3.0 (“Глобалізація 3.0”), що потребує використання відповідної глобальної термінології – з урахуванням її бурхливого і суперечливого розвитку. Відокремлення від цього процесу приводить у середовище аутсайдерів, а замовчування і неявна протидія змінам може привести до закріплення відставання та дає привід для критики державності.
Серед NIT основними концепціями, технологіями і засобами підтримки інформаційної аналітичної роботи є Business Intelligence і мережеві системи управління знаннями (Knowledge Management System, KMS) та їх часткові складові, доповнення і відповідні аналітичні додатки. Вони можуть значно покращити виконання різноманітних задач і у силових структурах. Для прикладу, у Збройних Силах США функціонує найбільший у світі корпоративний комплекс мережевих систем управління знаннями (Knowledge Management System).
Для прикладу також можна  навести розроблене Центром компетенції корпоративних рішень Армії США (U.S. Army Enterprise Solutions Competency Center, ESCC) Довідкове керівництво з Business Intelligence (Business Intelligence Reference Guide), у якому введено термін Army Business Intelligence.
Знання, які можуть бути добуті за допомогою Business Intelligence+KMS не замінюють традиційні системи озброєння і людей, проте сприяють їх збереженню та ефективному використанню, надають військовим лідерам аналітичні переваги  у прийнятті рішень, які недоступні без використання відповідних технологій аналітичним групам  будь-якого розміру, інтелектуальної потужності і досвіду.На сторінці Army Business Intelligence+ KMS  розглянуті деякі особливості становлення і розвитку Business Intelligence, KMS та мережевих ергатичних (людино-машинних) систем з функціями управління, які наближаються до мережевих ергатичних організмів  (NEO – Network Ergatic Organism).


Примітка. Очевидно, що на жаль, попередження ніхто не захотів чути. У той час Президентом України був Віктор Янукович, Головою ВР України - Володимир Литвин, Головою КМУ Микола Азаров, Міністром оборони України - Валерій Іващенко. Вважалося, що це видатні діячі і "вони все знаюють і все роблять вірно...". 


Коментарі