Актуальність і особливості реалізації Business Intelligence & Knowledge Management System в організації

Організація нетривіальних процесів підтримки прийняття рішень на основі синергетичної інтеграції Business Intelligence та KMS (Knowledge Management System) вимагає нових, більш складних інформаційно-аналітичних людино-машинних апаратно-програмних комплексів, методик їх створення й обслуговування – це необхідна плата за підвищення ефективності діяльності, прибутковості.  

Так завжди було, є і буде в історії людства. Ті, керівники бізнесу, які це розуміють і реалізують раніше за інших – перемагають у конкурентних змаганнях у різних сферах і на різних рівнях, продовжують успішний життєвий цикл, розвиток своїх організацій. Найбільш передові системи Business Intelligence та KMS працюють у банківських системах, сотовій телефонії, торговельних системах, ін. Це пов`язано, насамперед, з  глобальністю цих систем що потребує глобальної автоматизації, з сильною атрибутивною структуризацією інформації у них,  що значно спрощує реалізацію Business Intelligence та KMS, ін.
Для організацій, чия діяльність зв'язана з прийняттям рішень на основі аналізу значних обсягів інформації, реалізація проектів Business Intelligence  у одному комплексі з KMS (BI 2.0, BI 3.0/Cloud Computing, Big Data) є однією із самих корисних операцій як у плані прямої окупності вкладених у цю сферу інвестицій ROI (Return on Investment) так і у неявно вираженому сенсі. Зазначимо, що не завжди можно встановити безпосередній зв`язок високотехнологічного різноманітного аналізу інформації за допомогою засобів BI (DSS BI, BI DSS, BI KMS) та отриманих внаслідок цього інсайтів з прямою вигодою, яку можна обчислити за допомогою ROI. Крім цього, вказані засоби побудовані на основі методично правильних, ідеалізованих, спрощених алгоритмів аналітиків. Тому їх знання приносить користь і без засобів автоматизації у процесі мислення аналітиків, аналітиків-керівників (різноманітний онлайн багатовимірний аналіз (консолідований, деталізований, груповий, по зрізам, ін.), пошук аномальних виключень, класифікація, кластеризація, аналіз одночасних подій і їх послідовностей, аналіз семантичних зв`язків, аналіз впливу окремих факторів на загальний результат, ін.)  

Крім цього, фахівці з Business Intelligence та Knowledge Management System (DSS/BI Analyst (аналітик системи підтримки на основі Business Intelligence); Knowledge Engineer (інженер по знанням); DSS/BI Designer (конструктор); DSS/BI Project Lead (керівник проекту); Data Scientist (вчений у галузі обробки інформації) та інші) є креативними аналітичними працівниками високого фахового рівня, тому їх знання і практично корисні рекомендації можуть бути значно ширшими формалізованих меж Business Intelligence та KMS. Чим більш масштабна діяльність організації - тим більша вигода. 

Реалізовані системи Business Intelligence + KMS (BI 2.0, BI 3.0/Cloud Computing, Big Data) у теперішній час є обов'язковим і важливим елементом, що забезпечує продовження успішного життєвого циклу організацій у високо конкурентних і високо прибуткових середовищах.
Коментарі