Business Intelligence & Decision Support System у термінологічному кластері - це що?

BI & DSS або BIDSS - це скорочення від Business Intelligence and Decision Support System. 

DSS - це системи підтримки прийняття рішень (СППР). Видно, що у російському (українському) перекладі з`явилося додаткове слово ("прийняття").  Характерний для всієї ІТ-сфери у цілому в СРСР частковий неточний переклад терміну DSS як СППР привів до того, що деяка частина спеціалістів на пострадянському просторі навіть не знала, що ці терміни позначають однакові системи.

Business Intelligence (Бізнес Інтеллідженс) - це термін-метафора, що не має дослівного перекладу і був введений у США у часи розпаду СРСР з  1989 року і який до 1995 року об`єднав OLAP (OnLine Analytical Processing), Visual Mining, Data Mining, пізніше KPI (Key Performance Indicator), Dachboards, Scorecard, а орієнтовно з 2007 року до засобів BI почали додавати елементи Text Mining і Knowledge Management System (KMS),  ін. 


Принтскрін: деякі публікації Круковського І.А. у блозі  BI & DSS, які інтерпретують термінологічний кластер Business Intelligence, Decision Support System, Knowledge Management System і їх часткові складові та взаємодіючі системи у Business Analytics.  

Business Intelligence складає концептуальну, технологічну і програмну основу для сучасної Business Analytics (Ділової Аналітики) у всіх сферах. 


Спрощена таксономія програмних засобів для ділової аналітики компанії IDC (переклад Круковського І.А. на українську мову для навчального процесу студентів у Житомирському військовому інституті)

Зазначимо, що у якості "легенди прикриття"  у США для позначення Government Business Intelligence і Government Text Mining,  Web Mining іноді використовують часткові терміни "data mining" ("розкопка даних") і "machine learning" (машинне навчання), які вводять непідготовлених читачів у більш вузьку і дуже складну сферу найскладніших засобів BI.

У кластері DSS and BI вживають також дуже близькі за значенням  терміни BI DW, BIDW, DWBI, BI/DW і подібні. Тут DW - це Data Warehouse, "сховище даних", спеціально спроектована дуже велика база даних для зберігання різноманітних історичних даних і надання їх для подальшого аналізу засобами Business Intelligence.  Розрізняють дві базові концепції DW, авторами яких є - father ("батько") DW Біл Інмон і guru ("гуру") DW Ральф Кімбал.   

Акцент у скороченнях DWBI та BIDW на Data Warehouse відволікає увагу від менших, але дуже корисних баз даних (електронних таблиць) Data Marts (кіоск даних). Застосування BI корисне не тільки у Data Warehouse і не тільки до Big Data, але й до невеликих наборів даних у файлах типу Excel, які у теперішній час можуть містити і обробляти мільйони записів.


Деякі авторитетні спеціалісти у США у сфері DSS, DW, BI вважають, що Business Intelligence - це по суті DSS 2.0, тобто DSS (СППР) 2-го покоління. Це близько до істини. Проте, DSS (СППР) містить базу даних або навіть сховище даних, а Business Intelligence по загальноприйнятому визначенню не містить сховище даних (базу даних), хоча роз`єднання BI та DW нелогічне і подібне до роз`єднання пам`яті людини з інтелектом! 


Ми вимушені дотримуватися загальноприйнятого розуміння BI як надбудови над DW, тому для DSS (СППР) на основі Business Intelligence у 2010 році запропоноване позначення DSS BI (DSSBI, DSS/BI).  

Термін DSS BI більш адекватний ніж BI DSS або BI DW, DSS 2.0 і подібних, тому що:

- Скорочення DSS BI - це по суті DSS 2.0, тобто СППР 2-го покоління, проте DSS BI ясно вказує зв`язок DSS з BI;
- Скорочення DSS BI дозволяє системно утворити принципово відмінні і важливі для практики похідні системи 1-го...3-го поколінь від BI 1.0, BI 2.0, BI 3.0, тобто DSS BI 1.0, DSS BI 2.0, DSS BI3.0;
- Скорочення DSS BI дозволило системно утворити і ясно рекламувати на indeed.com у 2011-2013 роках роботу для спеціалістів: DSS BI Designer, DSS BI Analyst, DSS BI Progect Leader, DSS BI ETL Specialist і пропонувати для них роботу із зарплатою  $88000...$144000 на рік.

Далі для прикладу подані деякі принтскрини з орієнтовними пропозиціями роботи у ЗС США для спеціалістів у сфері DSS BI з числа громадян США з допуском для обробки конфіденційної інформації. Відображена пошукова видача за запитом: DSS BI 2.0, який запропонований в україномовних наукових статтях Круковського І.А. 

Принтскрин: орієнтовні пропозиції роботи у ЗС США для спеціалістів у сфері DSS BI, зарплата $107000 на рік - для DSS BI Progect Lead та $101000 на рік - для DSS BI Designer,  на авіабазі Scott AFB в штаті Illinois.


Принтскрин: орієнтовна пропозиція роботи у ЗС США для спеціалістів DSS BI Designer -  зарплата $106000 на рік на авіабазі Scott AFB в штаті Illinois.
Принтскрин: орієнтовна пропозиція роботи у ЗС США для спеціалістів DSS BI Analyst-  зарплата $110000 на рік на авіабазі Scott AFB в штаті Illinois.


Принтскрин: орієнтовна пропозиція роботи  у ЗС США для спеціалістів DSS BI ETL Speciialist -  зарплата $136000 на рік, DSS BI Analyst - зарплата $110000 на рік на авіабазі Scott AFB в штаті Illinois.


Принтскрин: орієнтовна пропозиція роботи  у ЗС США  для спеціалістів DSS BI Designer -  зарплата $126000 на рік, DSS BI Analyst - зарплата $92000 на рік на авіабазі Scott AFB в штаті Illinois.

Існування всіх перерахованих термінів у Web, частина з яких явно недосконалі, для прикладу BI DSS, BIDSS, BI DW, BIDW викликано Web-демократією і відсутністю потужної корпоративної підтримки терміну  DSS BI, яка можлива тільки у США, як це було з терміном Business Intelligence, який запропонував Hovard Dresner і після цього більше 10 років працював віце-президентом за напрямом Business Intelligence у провідній консалтинговій компанії Gartner.

Цей довгий перелік скорочень на основі BI, DSS, DW розглянутий у статті тому, що різні комбінації цих термінів заплутують розуміння і без цього заплутаної базової термінології. 

Підкреслимо, що у разі відсутності будь-якого базового елементу з перерахованих у DSS/BI (DSS 2.0) її ефективність  буде суттєво знижена і як наслідок буде суттєво знижена ефективність рішень. У результаті, керівник і його організація будуть програвати у конкурентній боротьбі і навіть не розуміти причин програшів, які можуть бути викликані  недоліками у використанні високотехнологічного аналізу інформації за допомогою тематичних DSS BI на основі показаної вище таксономії IDC.  

Можна навести такий приклад. Артилерист  може навіть не розуміти, як можуть знищити його підрозділ всього після його одного пострілу з гармати, якщо не буде знати, що його суперник використовує високотехнологічну контрбатарейну РЛС, яка пеленгує місцезнаходження стріляючої гармати та направляє артилерійський вогонь у відповідь.

Така роль високих технологій у теперішній час і роль Business Intelligence ще більша ніж роль артилерії, проте це не очевидно для непідготовлених спеціалістів. В Україні недоліки у цій сфері ще більше загострилися, у деяких ВНЗ виключили з навчального плану викладання DSS (СППР). Заміна назви DSS (СППР) на Data Mining, "інтелектуальний аналіз даних" недопустима, тому що вводить в оману учителів і учнів. На жаль, про це приходиться повторювати, тому що ситуація не виправляяється на краще за винятком Львівської області з відомих причин (Львівський університет та Національна академія сухопутних військ), див. інтерактивний графік частоти використання терміну Business Intelligence в Україні:


Коментарі