Про сфери консалтингу BI DSS group (Business Analytics|Business Intelligence), де гарантується покращання головних показників роботи, уточнено 10.10.19


Консалтинг BI DSS group (Business Analytics|Business Intelligence group) гарантує збільшення ROI (прибутків від інвестицій) або там де виграш не оцінюється у грошовій формі, то забезпечується збільшення інших головних показників роботи. Також не всяка вигода є чисельною, у тому числі користь від  застосування BI DSS groupдив. Business Intelligence та творчість і креативність
Business Intelligence - як система звязаних дефініцій
Система термінів Business Intelligence +

Застосування BI DSS group забезпечує корисну аналітику для підтримки прийняття рішень (Decision Support), яка недоступна без цього аналітичним групам будь-якого ієрархічного рівня, інтелектуальної потужності і досвідченості. Це справедливо для  глобальних, державних, галузевих, групових й індивідуальних інформаційно-аналітичних систем (управлінських, виробничих, інформаційних, торговельних, обслуговуючих, медичних та ін.) у суспільній або приватній власності.

Реалізація BI DSS group  - це адаптація й  удосконалення з елементами наукової і практичної новизни загальноприйнятих інформаційно-аналітичних концепцій і hi-tech. 


Консалтинг BI DSS group більше чи менше реалізований у практиці, відображений у авторських наукових публікаціях й інших публікаціях, у друкованих і веб-виданнях та відноситься до  наступних сфер.


- Розповсюдження у світі й Україні Business Analytics|Business Intelligence+. Проблемні питання і шляхи їх вирішення в Україні у заданих сферах.

Business Analytics|Business Intelligence+ та творчість, креативність.

- R&D Big Data Strategy (BI DSS group, Business Intelligence+KMS, Business Analytics|Business Intelligence) для різних організацій.

- R&D підсистем Business Analytics|Business Intelligence+ (FASMI+(OLAP+), Data Mining, Dashboards+, Scorecard, Adhoc query, ETL+, Content analysis+, KMS+, GIS+, SCADA+, Social media analytics/CRM+, інших спеціалізованих додатків - згідно загальноприйнятих у світі підходів, що адаптуються й удосконалються для заданих організацій і підриємств.

- Особливості дефініцій Analytics та Intelligence і системи зв’язаних термінів для Knowledge Based Organization. Особливості трьох поколінь Busines Intelligence (BI 1.0, BI 2.0, BI 3.0).

- R&D комплексних моделей даних і знань: 
     - ROLAP Star Chema для Data Marts, Data Warehouse; 
     - Модель FPS (Frame, Production Rules, Semantic Network); 
     - Модель Five Ws+ (Six Ws+);
     - Модель число-лінгвістичних кольоро-графічних оцінок (ЧЛО).

- Розробка архітектур СППР (DSS) та експертних систем (Expert System, ES), узгоджених з Business Intelligence (DSS BI, DSS BI2.0, DSS BI3.0, ES BI) з елементами віддаленого управління пристроями (з 2007).

- Проблемні питання розробки і реалізації архітектур GIS BI (Geospatial Business Intelligence, Spatial DSS BI).

- Проблемні питання розробки і реалізації Social Media GIS BI, Social Media Spatial DSS BI, розробка їх архітектури.

- R&D концепції Мережевого ергатичного організму (Network Ergatic Organism, NEO) спільно з концепціями Business Analytics|Business Intelligence, M2MIoTNetwork Centric OperationsC4ISR. На жаль, у Вікіпедії  20.09.19 р. відсутня сторінка про C4ISR з причини некомпетентності і зловмисності вікі-адміністраторів, вказаних у публікації "Про критерії швидкого вилучення статей у Вікіпедії та зв`язані сторінки". Українська вікі-сторінка про Network-centric warfare тривалий час містила дезінформацію - було вказано, що концепція дає інформаційну перевагу, але фактично  ця концепція  дає принципові переваги у бойових діях. У теперішній час вона написана спеціалістом, проте не у сфері Network-centric warfare, що накладає певниий негативний відбиток на викладання змісту цієї дефініції.  Вікіпедія давно стала полем інформаційної нападу на національну оборону і безпеку України, особливо у сфері hi-tech, необхідно усунути недоліки у цій сфері,  змінити склад вікі-адміністраторів та правил. Проте, це виключно складно зробити.

- Удосконалення таксономії DSS - Decision Support System (СППР - систем підтримки прийняття рішень) з урахуванням Business Intelligence (BI) у розширеному тлумаченні (DSS BI, DSS BI 1.0, DSS 2.0, BI 3.0), ін.

- Визначення вимог до рівнів інформаційно-аналітичної підготовки IT-спеціалістів, менеджерів-аналітиків і менеджерів-управлінців.

- Залучення провідних українських компаній до участі у навчальних заняттях в університеті - на прикладі компанії SemanticForce у ННП Житомирського військового інституту, з 2012.

- Вивчення сучасних інформаційно-аналітичних hi-tech (Business Analytics|Business Intelligence) шляхом дослідження студентами продукції світових брендів - на прикладі ознайомлення чи вивчення продукції компаній Gartner, IDC, Panorama Software, Tableau у ННП ЖВІ НАУ, ЖВІ ДУТ, з 2012.

- Доповненя методик системного аналізу для вивчення у навчальній дисципліні "Теорія систем і системний аналіз" методами Business Intelligence+ (OLAP, Data Mining, ін.). Для прикладу, метод аналізу ієрархій Сааті доцільно вважати  частковим відображенням багатовимірного OLAP-кубу.

- Особливості вивчення Business Intelligence у навчальній дисципліні СППР (DSS), виходячи з того, що BI є другим поколінням DSS, ін.

- R&D у навчально-науковому процесі технологій розробки екосистем веб-сайтів на прикладі Web-лабораторій  SiteLabs DSS, SiteLabs SLS, які реалізовані у ННП ЖВІ НАУ, ННП ЖВІ ДУТ, ін. Побудовано і досліджується 50+ екосистем веб-сайтів з приєднаними  комплектами соцмереж та засобів Google (Search Consol, Google Analytics, Google Adsense, Google Ads, Google Custom Search, Google Мій бізнес, ін. ), Bing, Яндекс, Alexa, ін., на ~10 веб-хостингах. Інформація про дослідження опублікована у web та у збірниках наукових праць з 2012 р.

- R&D у навчально-науковому процесі  веб-систем підтримки навчально-наукової роботи і практичної роботи - на прикладі веб-систем «Система+» (System+, SistemPl) у ННП ЖВІ НАУ, ННП ЖВІ ДУТ, ГО "Фонд "Відкрита політика"", ін. Інформація про дослідження опублікована  у web та у збірниках наукових праць з 2012 р.

- Удосконалення системи SCADA шляхом об’єднанння її з Business Analytics|Business Intelligence (SCADA BI)

- Використання й удосконалення методик оцінки ефективності складних інформаційно-аналітичних hi-tech систем -  на прикладі BI Decision Matrix компанії Panorama Software для оцінювання платформ Business Intelligence та інших. Апробовано у навчально-науковому процесі ННП ЖВІ НАУ, ННП ЖВІ ДУТ та на практиці.

- Застосування Business Analytics|Business Intelligence+ для підтримки інформаційної безпеки web-систем. На прикладі складної веб-системи "Система+" (у тому числі Business Intelligence+KMS, Система+, SiteLabs DSS, SiteLabs SLS з приєднаними соцмережами Google+, Pinterest, Facebook, Twitter, ін.), веб-системи ГО "Фонд "Відкрита політика" з приєднаними соцмережами, інші (~10 веб-хостингів, 50+ екосистем веб-сайтів (блоги, магазини) з комплектом соцмереж, з комплектом SEO та SMM засобів Google, Bing, Alexa, Яндекс, ін.).Частина результатів реалізована у навчально-науковому процесі  ННП ЖВІ НАУ, ННП ЖВІ ДУТ, ін., опублікована у web з 2012 р.


Додатково

- Проблемні питання практичної реалізації Business Intelligence (BI 1.0, BI 2.0, Bi 3.0) - у часткових сферах роботи з обмеженими  інформаційно-аналітичним обміном та веб-мережами.

- Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів.

- Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи для робочого місця оператора та прототип програмного забезпечення для розпізнавання засобів і об’єктів по 8-ми і більше параметрам.

- алгоритмічно-програмне забезпечення для розпізнавання з космосу цілі (факелу МБР) на фоні перешкоди з інтервалом кореляції, який повільно змінюється.

- Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення автоматизованого банку структурованої інформації з авторефератів дисертацій.

- Методика оцінки ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з використанням методу аналізу ієрархій Сааті, інтегрованого з OLAP.

- Методика розробки моделі знань про наявні інформаційні ресурси на аналітичному центрі з використанням експертного морфологічного багатовимірного OLAP аналізу елементів і властивостей моделі, яка обирається.

- Методика вибору раціональної моделі подання знань для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центру.

- Business Intelligence+KMS як концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних.

Найбільш важливі ключові слова за темою консалтингу BI DSS Group (Business Analytics|Business Intelligence): 

#R&D #NIТRD #Knowledge_Society #KnowledgeSociety #Information_Society #InformationSociety  #Digital_Society #DigitalSocietty  #Digital_Economy #DigitalEconomy  #NetworkCentricWarfare  #NetworkCentricSystem  #NetworkCentricOperation #C4ISR #Information_warfare #Суспільство_Знань #СуспільствоЗнань #Інформаційне_Суспільство #ІнформаційнеСуспільство #Цифрове_Суспільство #ЦифровеСуспільство #Цифрова_Економіка #ЦифроваЕкономіка #Україна_у_смартфоні 

Примітки

Вказані напрямки R&D це не "добре забуте старе" як дехто думає, а як правило, логічний розвиток  автоматизації інформаційно-аналітичної роботи для підтримки прийняття рішень й управління виконавчими пристроями - на основі системного підходу до об`єднання Database (баз даних),  Artificial Intelligence й автоматичних систем управління. 

Ймовірно, цей розвиток також НЕ рух "по спіралі розвитку Гегеля", проте поступальний рух вперед. 

Про Еру Business Intelligence, Бога і іншопланетян


Після початку Ери Business Intelligence з середини 1990-х років, від моделювання інформаційних аналітичних функцій людини переходять до моделювання інформаційних аналітичних і управляючих функцій Бога, адже Бог "знає все про всіх узагальнено і деталізовано".  Людина - єдина, хто створений по образу і подібно до Бога і тому може зрозуміти  створене Богом і пробувати його відтворювати, проте без гордині, а з повагою до Бога. Порушення цього правила під час будівництва Вавілонської вежі привело до того, що Бог сплутав мови будівників, вони перестали розуміти одне одного і будівництво припинилося. Якщо хтось вірить, що Бога не має, а є інопланетяни, то це не змінює суті вказаної аналогії.

Всі перераховані тематичні напрямки і результати не суперечать існуючим hi-tech з 1995 року. Як правило, вони є більшим чи меншим удосконаленням загальноприйнятих у розвиненому світі інформаційних hi-tech на основі інтеграції західних і радянських (пострадянських) технологій, у тому числі напрацьованих в Інституті кібернетики України. Не випадково туди приїзджав один із засновників Google Сергій Брін. 

Необхідно зазначити, що в Україні базові технології Business Intelligence and KMS  реалізовані у всіх відомих провідних мережевих організаціях, особливо міжнародного рівня (телекоми, банки, торгівельні мережі) - по загальноприйнятим світовим стандартам, у т.ч. кліше, стереотипам. Проте, на жаль, найчастіше вони реалізовані на рівні Business Intelligence 1.0, тобто доступні лише аналітикам вищого ієрархічного рівня. 

За останні роки у сфері міжнародного і загальноукраїнського мережевого бізнесу в Україні  здійснюється перехід від BI 1.0 до BI 2.0 та до BI 3.0 (Cloud Computing). Ця робота потребує більшого чи меншого удосконалення або початкового впровадження. Це варто робити з використанням незалежних і корисних консультацій BI DSS group. 

Див. також про ROI+ 

World Summit AI (WSAI 2019), позиціонування: BI+KMS Group

Круковський Ігор, Карпати, Business Intelligence+KMS
Карпати, автор статті разом з гірською косулею, яка буває дуже неслухняною і любить демонструвати бійцівський характер 

Коментарі