Пропозиція консалтингу BI DSS group (Business Analytics|Business Intelligence), уточнено 18.11.19

Консалтинг BI DSS group (Business Intelligence/Decision Support System  group) гарантує збільшення прибутковості інвестицій (ROI) та (або) збільшення інших головних показників роботи. Не всяка вигода є чисельною, у тому числі від покращання інформаційно-аналітичної роботи за рахунок BI DSS groupдив. Business Intelligence та творчість і креативність

Business Intelligence - як система звязаних дефініцій
Система термінів Business Intelligence +

Business Intelligence - це не бізнес-розвідка, а комплекс програмних засобів (OLAP, Data Mining, Dachboards, Scorecards, Text Minig, ін.), система підтримки рішень (СПР, СППР) нового покоління для підвищення ефективності інформаційно-аналітичної роботи. Business Intelligence є універсальною складовою частиною додатків для ділової аналітики (Business Analytics Software). Тому BI DSS group можна позначити також як Business Analytics Software/Business Intelligence group. 

Застосування BI DSS group забезпечує корисну аналітику для підтримки прийняття рішень (Decision Support), яка недоступна без цього аналітичним групам будь-якого ієрархічного рівня, інтелектуальної потужності і досвідченості. Це справедливо для  глобальних, державних, галузевих, групових й індивідуальних інформаційно-аналітичних систем (управлінських, виробничих, інформаційних, торговельних, обслуговуючих, медичних та ін.) у суспільній або приватній власності.

Реалізація BI DSS group  - це адаптація й  удосконалення з елементами наукової і практичної новизни загальноприйнятих інформаційно-аналітичних концепцій і hi-tech. Адміністратори інформаційних систем і маркетологи не можуть замінити послуг BI DSS group, - це взаємно доповнючі послуги.


Консалтинг BI DSS group більше чи менше реалізований у практиці, відображений у авторських наукових публікаціях й інших публікаціях, у друкованих і веб-виданнях  і повністю показав свою вірність з 2007 року до цього часу, з урахуванням оновлених елементів у 2011...2014 роках і пізніше. 

Сфери консалтингу BI DSS:


- R&D Big Data Strategy для різних організацій.

- Розповсюдження у світі й Україні Business Analytics|Business Intelligence+. Особливості таксономії, класифікації Business Analytics software. Проблемні питання розвитку і шляхи їх вирішення в Україні у заданих сферах.

Business Analytics|Business Intelligence+ та творчість, креативність.

- Проблемні питання практичної реалізації Business Intelligence (BI 1.0, BI 2.0, BI 3.0) - у часткових сферах роботи з обмеженими  інформаційно-аналітичним обміном та веб-мережами.

- R&D підсистем Business Analytics|Business Intelligence+ (FASMI+(OLAP+), Data Mining, Dashboards+, Scorecard, Adhoc query, ETL+, Content analysis+, KMS+, GIS+, SCADA+, Social media analytics/CRM+, інших спеціалізованих додатків - згідно загальноприйнятих у світі підходів, що адаптуються й удосконалються для заданих організацій і підриємств.

- Особливості дефініцій Analytics та Intelligence і системи зв’язаних термінів для Knowledge Based Organization. 

- Особливості трьох поколінь Busines Intelligence (BI 1.0, BI 2.0, BI 3.0).

- R&D комплексних моделей даних і знань: 
     - ROLAP Star Chema для Data Marts, Data Warehouse; 
     - Модель FPS (Frame, Production Rules, Semantic Network); 
     - Модель Five Ws+ (Six Ws+);
     - Модель число-лінгвістичних кольоро-графічних оцінок (ЧЛО).

- Розробка архітектур СППР (DSS) та експертних систем (Expert System, ES), узгоджених з Business Intelligence (DSS BI, DSS BI2.0, DSS BI3.0, ES BI) з елементами віддаленого управління пристроями.

- Проблемні питання розробки і реалізації архітектур GIS BI (Geospatial Business Intelligence, Spatial DSS BI).

- Проблемні питання розробки і реалізації Social Media DSS BI, Social Media Spatial DSS BI, розробка їх архітектури.

- R&D концепції Мережевого ергатичного організму (Network Ergatic Organism, NEO) спільно з концепціями Business Analytics|Business Intelligence, M2MIoTNetwork Centric OperationsC4ISR

Примітка. На жаль, у Вікіпедії  20.09.19 р. відсутня сторінка про C4ISR з причини некомпетентності і зловмисності вікі-адміністраторів, вказаних у публікації "Про критерії швидкого вилучення статей у Вікіпедії та зв`язані сторінки". Українська вікі-сторінка про Network-centric warfare тривалий час містила дезінформацію - було вказано, що концепція дає інформаційну перевагу, але фактично  ця концепція  дає принципові переваги у бойових діях. У теперішній час вона написана спеціалістом, проте не у сфері Network-centric warfare, що накладає певниий негативний відбиток на викладання змісту цієї дефініції.  Вікіпедія давно стала полем інформаційної нападу на національну оборону і безпеку України, особливо у сфері hi-tech, необхідно усунути недоліки у цій сфері,  змінити склад вікі-адміністраторів та правил. Проте, це виключно складно зробити.

- Удосконалення таксономії DSS - Decision Support System (СПР, СППР - систем підтримки прийняття рішень) з урахуванням Business Intelligence (BI) у розширеному тлумаченні (DSS BI, DSS BI 1.0, DSS 2.0, BI 3.0), ін.

- Визначення вимог до рівнів інформаційно-аналітичної підготовки IT-спеціалістів, маркетологів, аналітиків і  управлінців.

- Business Intelligence+KMS - як концепція, технологія і засоби підтримки рішень не тривіальними знаннями з первинних даних.

- Покращання практичної спрямованості навчальних занять з  автоматизації інформаційно-аналітичних технологій шляхом залучення провідних українських компаній до участі у навчальних заняттях, спільного виконання науково-дослідних і практичних робіт - на прикладі компанії SemanticForce (Social Media Analytics/CRM) у ННП Житомирського військового інституту, з 2012.

- Покращання практичної спрямованості навчальних занять з  автоматизації інформаційно-аналітичних технологій шляхом залучення для вивчення і дослідження продукції провідних світових  компаній і спілкування з менеджерами цих компаній - на прикладі Gartner, IDC (сфера консалтингу), Panorama Software, Tableau, Microsoft, Google, Bing, Alexa, ін.(сфера Business Analytics Software/Business Intelligence) у ННП ЖВІ НАУ, ЖВІ ДУТ, з 2012.

- Доповненя методик системного аналізу для вивчення у навчальній дисципліні "Теорія систем і системний аналіз" методами Business Intelligence+ (OLAP, Data Mining, ін.). Для прикладу, метод аналізу ієрархій Сааті доцільно вважати  частковим відображенням багатовимірного OLAP-кубу.

- Особливості вивчення Business Intelligence у навчальній дисципліні СППР (DSS), виходячи з того, що BI є другим поколінням DSS, ін.

- R&D у навчально-науковому процесі технологій розробки екосистем веб-сайтів на прикладі Web-лабораторій  SiteLabs DSS, SiteLabs SLS, які реалізовані у ННП ЖВІ НАУ, ННП ЖВІ ДУТ, ін. Побудовано і досліджується 50+ екосистем веб-сайтів з приєднаними  комплектами соцмереж та засобів Google (Search Consol, Google Analytics, Google Ads, Google Custom Search, Google Adsense, Google Мій бізнес, ін. ), Bing, Яндекс, Alexa, ін., на ~10 веб-хостингах. Інформація про дослідження опублікована у web та у збірниках наукових праць з 2012 р.

- R&D у навчально-науковому процесі  веб-систем підтримки навчально-наукової роботи і практичної роботи - на прикладі веб-систем «Система+» (System+, SistemPl) у ННП ЖВІ НАУ, ННП ЖВІ ДУТ, ГО "Фонд "Відкрита політика"", ін. Інформація про дослідження опублікована  у web та у збірниках наукових праць з 2012 р.

- Удосконалення системи SCADA шляхом об’єднанння її з Business Analytics|Business Intelligence (SCADA BI)

- Використання й удосконалення методик оцінки ефективності складних інформаційно-аналітичних hi-tech систем -  на прикладі BI Decision Matrix компанії Panorama Software для оцінювання платформ Business Intelligence та інших. Апробовано у навчально-науковому процесі ННП ЖВІ НАУ, ННП ЖВІ ДУТ та на практиці.

- Застосування Business Analytics|Business Intelligence+ для підтримки інформаційної безпеки web-систем. На прикладі складної веб-системи "Система+" (у тому числі Business Intelligence+KMS, Система+, SiteLabs DSS, SiteLabs SLS з приєднаними соцмережами Google+, Pinterest, Facebook, Twitter, ін.), веб-системи ГО "Фонд "Відкрита політика" з приєднаними соцмережами, інші (~10 веб-хостингів, 50+ екосистем веб-сайтів (блоги, магазини) з комплектом соцмереж, з комплектом SEO та SMM засобів Google, Bing, Alexa, Яндекс, ін.).Частина результатів реалізована у навчально-науковому процесі  ННП ЖВІ НАУ, ННП ЖВІ ДУТ, ін., опублікована у web з 2012 р.


- Оцінка ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з використанням методу аналізу ієрархій Сааті, інтегрованого з OLAP (на основі захищеної методики та її реплік, з урахуванням BI Decision Matrix (BI Comparison Matrix) компанії Panorama Software).

- Розробка моделі знань про наявні інформаційні ресурси на аналітичному центрі з використанням експертного морфологічного багатовимірного OLAP аналізу елементів і властивостей моделі, яка обирається (на основі захищеної методики).


- Вибор раціональної моделі подання знань для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центру (на основі захищеної комплексної моделі даних і знань).

Додатково


- Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів.

- Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи для робочого місця оператора та прототип програмного забезпечення для розпізнавання засобів і об’єктів по 8-ми і більше параметрам.

- Алгоритмічно-програмне забезпечення для розпізнавання з космосу цілі (факелу МБР) на фоні перешкоди з інтервалом кореляції, який повільно змінюється.

- Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення автоматизованого банку структурованої інформації з авторефератів дисертацій.

Найбільш важливі ключові слова за темою консалтингу BI DSS Group (Business Analytics|Business Intelligence): 

#R&D #NIТRD #Knowledge_Society #KnowledgeSociety #Information_Society #InformationSociety  #Digital_Society #DigitalSocietty  #Digital_Economy #DigitalEconomy  #NetworkCentricWarfare  #NetworkCentricSystem  #NetworkCentricOperation #C4ISR #Information_warfare #Суспільство_Знань #СуспільствоЗнань #Інформаційне_Суспільство #ІнформаційнеСуспільство #Цифрове_Суспільство #ЦифровеСуспільство #Цифрова_Економіка #ЦифроваЕкономіка #Україна_у_смартфоні 

Примітки

Вказані напрямки R&D це не "добре забуте старе" як дехто думає, а як правило, логічний розвиток  автоматизації інформаційно-аналітичної роботи для підтримки прийняття рішень й управління виконавчими пристроями - на основі системного підходу до об`єднання Database (баз даних),  Artificial Intelligence й автоматичних систем управління. 

Ймовірно, цей розвиток також НЕ рух "по спіралі розвитку Гегеля", проте поступальний рух вперед. 

Про Еру Business Intelligence, Бога і іншопланетян


Після початку Ери Business Intelligence з середини 1990-х років, від моделювання інформаційних аналітичних функцій людини переходять до моделювання інформаційних аналітичних і управляючих функцій Бога, адже Бог "знає все про всіх узагальнено і деталізовано".  Людина - єдина, хто створений по образу і подібно до Бога і тому може зрозуміти  створене Богом і пробувати його відтворювати, проте без гордині, а з повагою до Бога. Порушення цього правила під час будівництва Вавілонської вежі привело до того, що Бог сплутав мови будівників, вони перестали розуміти одне одного і будівництво припинилося. Якщо хтось вірить, що Бога не має, а є іншопланетяни, то це не змінює суті вказаної аналогії.

Всі перераховані тематичні напрямки і результати не суперечать існуючим hi-tech з 1995 року. Як правило, вони є більшим чи меншим удосконаленням загальноприйнятих у розвиненому світі інформаційних hi-tech на основі інтеграції західних і радянських (пострадянських) технологій, у тому числі напрацьованих в Інституті кібернетики України. Не випадково туди приїзджав один із засновників Google Сергій Брін. 

Необхідно зазначити, що в Україні базові технології Business Intelligence and KMS  реалізовані у всіх відомих провідних мережевих організаціях, особливо міжнародного рівня (телекоми, банки, торгівельні мережі) - по загальноприйнятим світовим стандартам, у т.ч. кліше, стереотипам. Проте, на жаль, найчастіше вони реалізовані на рівні Business Intelligence 1.0, тобто доступні лише аналітикам вищого ієрархічного рівня. 

За останні роки у сфері міжнародного і загальноукраїнського мережевого бізнесу в Україні  здійснюється перехід від BI 1.0 до BI 2.0 та до BI 3.0 (Cloud Computing). Ця робота потребує більшого чи меншого удосконалення або початкового впровадження. Це варто робити з використанням незалежних і корисних консультацій BI DSS group. 

Див. також про ROI+ 

World Summit AI (WSAI 2019), позиціонування: BI+KMS Group

Круковський Ігор, Карпати, Business Intelligence+KMS
Карпати, автор статті разом з гірською косулею, яка буває дуже неслухняною і любить демонструвати бійцівський характер 

Коментарі

  1. У 2009 Україна стала учасницею Програми урядової безпеки Microsoft (Government Security Program). В рамках програми компетентні органи отримують доступ до коду операційної системи Microsoft, а також до технічної документації та консультацій фахівців. У березні 2012 вісім продуктів Microsoft отримали сертифікати Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, що підтверджує їхню відповідність вимогам технічного захисту інформації в державі: Microsoft Windows 7 Enterprise SP1 Microsoft Windows Server 2008 R2 Enterprise Edition SP1 Windows SQL 2008 R2 Enterprise Microsoft SharePoint Server 2010 SE Microsoft Exchange 2010 SE Microsoft Lync Server 2010 EE Microsoft Forefront Threat Management Gateway2010 Microsoft Forefront Endpoint Protection 2010 Раніше для використання в державних установах були сертифіковані операційні системи — Windows Vista і Windows XP SP.

    Все було зроблено вірно. А SAP & Oracle сертифіковані?

    АІСА-2009 зберігає повну актуальність до цього часу і може розвиватися у сфері багатовимірного інтелектуального аналізу даних на основі модульно-уніфікованої острівної архітектури ще багато років, практично нескінченно.

    АІСА-2009 забезпечує дослідження і поступове нарощування функцій Мережевого ергатичного організму (Network ergatic organizm, NEO, Business Intelligence NEO, див. http://dss-bi.com.ua/index.files/BI_NEO.htm) у організації, заснованій на знаннях (Knowledge Based Organization)

    ВідповістиВидалити

Дописати коментар