World Summit AI (WSAI 2019), позиціонування: BI+KMS Group

7-11 жовтня  2019 році в Амстердамі (Нідерланди) пройде World Ai Week 2019 (WAIW 2019, Всесвітній тиждень Artificial Intelligence (Штучного інтелекту)), у рамках якого 9-10 жовтня пройде  World Summit AI (WSAI 2019, Всесвітній саміт штучного інтелекту). 
Основні заходи у сфері Aetificial Intelligence у 2019-2020 

WAIW 2019 - це перший у світі тиждень, присвячений штучному інтелекту та офіційне щорічне місце зустрічей учасників глобальної (світової) екосистеми Ai. 15 000+ людей із 160+ країн світу приїдуть до Амстердаму на 50+ найсучасніших заходів у галузі Ai бізнесу, науки, технологій та мереж, що проводяться провідними світовими експертами у галузі Ai.   Також повідомлено, що World Summit Ai Americas 2020 (WSAIA 2012) пройде 25-26 березня 2020 року у Канаді, у Монреалі.

Я вдячний організаторам WSAI 2019 за увагу до моїх досліджень,  а також за пропозицію керівника відділу глобальних продажів Стелли Джонс (Stella Jones,
Head of Global Sales) провести брендинг BI+KMS Group для цьогорічного світового саміту AI,  і пропозицію - як  можна найкраще позиціонувати групу перед провідними гравцями галузі на WSAI 2019. 


Позиціонування BI+KMS Group

Терміни Business Intelligence (BI) та Knowledge Management System (KMS)  відносяться до сфери Business Analytics Software (програм ділової аналітики), управління знаннями, підтримки прийняття рішень. Також, як показано  в авторських публікаціях, BI+KMS можуть використвуватися до управління пристроями й обов`язкового аналізу їх роботи, читайте "Business Intelligence NEO (Network Ergatic Organism) - перспектива розвитку Business Intelligence". 

BI+KMS Group (Group of Business Intelligence and  Knowledge Management System) - це синергетично-ієрархічна група (кластер, екосистема) концепцій, технологій, методик, комп`ютерних програм і людей. BI+KMS Group забезпечує ROI+, тобто збільшує ROI (рентабельність) або іншу вигоду від інформаційної аналітичної роботи для підтримки прийняття рішень й управління. Загальне підвищення ROI досягається шляхом покращання автономних і залежних концепцій, технологій, методик, моделей та інших компонентів екосистеми BI + KMS Group.


+ROI positions BI+KMS Group in Information Analytical Systems & Artificial Intelligence

Позиціонування BI+KMS Group у сфері інформаційних аналітичних систем і Artificial intelligence  

   +ROI from IDC BAST (IDC Business Analytics Software Taxonomy) to IDC BAST+;
   +ROI from Decision Support System (DSS) to DSS+: +BI, +KMS, +GIS; Classification DSS+; 
   +ROI from Expert System to ES+: +BI, +KMS, +GIS; 
   +ROI from Metadata/Knowledge Models to System Data/Knowledge Models+;
   +ROI from Information Chaos to Active Data Matrix+ and to 
Active Multidimensional Cube+ (FASMI+, OLAP+); 
   +ROI from SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) to SCADA+: +BI,+KMS,+GIS.
   +ROI from Ergatic Organizm to Network  Ergatic Organizm (NEO); Network Centric System+; Social Media Ergatic Organizm; Іnternet of Things+ (IoT+): +BI,+KMS,+GIS, ets. 
   +ROI from Bussiness Intelligence Age to the BI+KMS Age+, from Big Data Strategy to the Big Data Strategy+  


Пропозиції позначені "+ROI"пройшли позитивну наукову, науково-педагогічну і  практичну апробацію.


Обрані статті у наукових фахових виданнях за тематикою BI+KMS Group


 •  Круковський І.А. Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширеному тлумаченні / І.А. Круковський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Вип. 2 (53). – С. 103-111.
 • Круковський І. А. Удосконалені вимоги до реалізації OLAP у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи / І. А. Круковський // Військово-технічний збірник. - 2010. - Вип. 3. - С. 26-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vtzb_2010_3_8.
 • Круковський І.А. Проблемні питання розробки геопросторової системи підтримки прийняття рішень на основіBusiness Intelligence 2.0/3.0 / І.А. Круковський // "IV Січневі ГІСи": Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. - С. 40-42.
 • Круковський І.А. Проблемні питання розробки і реалізації Geospatial Business Intelligence / І.А. Круковський // Геоінформаційні системи у військових задачах : ІІ наук.-техн. семінар 21–22 січн. 2011 року. – Львів : Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 117–125.
 • А.І. Валюх, І.А. Круковський, В.Л. Сімаков. Експертна система, узгоджена з Business Intelligence 2.0 // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2011. – Вип. 2 (57). – С. 53–62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vzhdtu/2011_2/8.pdf.
 • І.А. Круковський, А.І. Валюх. Удосконалена архітектура об’єднаної із засобами OLAP і DataMining експертної системи з розширеним логічним виведенням на моделі подання знань FPS для геоінформаційної системи / Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий науково-технічний семінар 21‑22 січня 2011 року. – Львів: Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 153-155.
 • Круковський, Ігор Анатолійович; Хомів, Богдан Арсенович; Гаврилюк, Всеволод Леонідович (2013). ІЄРАРХІЧНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ SOCIAL MEDIA ANALYTICS/SOCIAL CRM З BUSINESS INTELLIGENCE І З ГЕОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки (uk) 0 (1(64)). с. 60–69. ISSN 1728-4260. doi:10.26642/tn-2013-1(64)-60-69.
 • І.А. Круковський, В.Л. Гаврилюк, Б.А. Хомів Проблемні питання використання і розвитку засобів SocialMedia Analytics, їх інтеграції з Business Intelligence  та з елементами ГІС – на прикладі платформи SemanticForce / "IVСічневі ГІСи": Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум ) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. - С. 42-45.
 • Б. М. Герасимов, О. М. Перегуда, І. А. Круковський. Методика оцінки ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи / Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “Київський політехнічний інститут”. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 29-37.
 • Б. М. Герасимов, І. А. Круковський. Методика розробки моделі знань про наявні інформаційні ресурси на аналітичному центрі з використанням експертного морфологічного багатовимірного OLAP аналізу її елементів і властивостей / Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 14-20.
 • Б. М. Герасимов, І. А. Круковський. Методика вибору раціональної моделі подання знань для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центру // Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки : зб. наук. праць / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2008. – Вип. 1. – С. 178-187.
 • Круковський І.А., Дзюба І.С. Про впровадження у навчальний процес питань вивчення сучасних технологій обробки інформації на основі IDC`s Business Analytics Software Taxonomy / Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 122-126.
 • Круковський І.А. Архітектура експертної системи з розширеним виведенням на трьохкомпонентній гібридній моделі подання знань // Зб. наук. пр. ВІТІ НТУ України «КПІ». – 2009. – Вип. 3. – С. 20–24.
 • І.А.  Круковський, О.М. Перегуда. Експертна система на гібридній моделі подання знань /  Технічні науки : зб. наук. праць. Спецвипуск 1 / Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2010. – С. 58-68.
 • І. А. Круковський Методика розробки моделі знань для системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з наявними інформаційними ресурсами на корпоративному інформаційно-аналітичному центрі з використанням морфологічного багатовимірного OLAP аналізу / Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки : зб. наук. праць / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2007. – Вип. 12. – С. 133-141.
 • Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів / І. А. Круковський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 45-51.

Зв`язок для пропозицій і консультацій: 

Igor Krukovsky (укр. Ігор Круковський), +38-095-931-5050, +38-0444-515958, system.k7@gmail.com, i@dss-bi.com.ua

Коментарі

 1. "Позиціонування BI+KMS group одним реченням:

  BI+KMS group - це кращі концепції, методики, моделі, аналітика і управління на основі синергетично-ієрархічного об`єднання Business Analytics Apps, Business Intelligence, Knowledge Management System, ets.

  ВідповістиВидалити

Опублікувати коментар