Google for Education з посмішкою – на прикладі діаграми Вена » СИСТЕМА+

Діаграма Венна - схематичне зображення всіх можливих відносин (об'єднання, перетин, різниця, симетрична різниця) кількох (часто - трьох) підмножин універсальної множини.

Застосування діаграми Вена для ілюстрації зв`язку між поняттями Свобода, Закон, Насилля і залежними від них дефініціями


Коментарі