A Business Intelligence System vs Business Intelligence


Фрагмент статті A Business Intelligence System (1958), де H.P.Luhn визначає зміст термінів Business & Intelligence

Термін “A Business Intelligence System” вперше використав у 1958 році науковий співробітник IBM H.P. Luhn (Ханс Петер Лун) у однойменній статті “A Business Intelligence System”, де він  визначив корисні для практики поняття Business, Intelligence,  A Business Intelligence System. 


"... бізнес - це сукупність заходів, що здійснюються з будь-якою метою, будь то наука, техніка, торгівля, промисловість, право, уряд, оборона тощо".

З посиланням на тлумачний словник Вебстера того часу, Ханс Петер Лун вказав: "Поняття Intelligence також визначається тут, в загальному сенсі, як "здатність усвідомлювати взаємозв'язки поданих фактів таким чином, щоб керувати діями на шляху до бажаної мети".
У анотації статті визначено, що A Business Intelligence System: Автоматична система розробляється як автоматизована система для розповсюдження інформації до різних підрозділів будь-якої промислової, наукової або державної організації. … Як вхідні, так і внутрішньо сформовані документи автоматично анотуються і характеризуються шаблоном ключових слів та автоматично надсилаються відповідним пунктам дії…


A Business Intelligence System запропонована як позначення майбутньої автоматизованої системи управління документами, що надходять в організацію і повинні автоматично розподілятися по виконавцям, ін. У 1958 році техніка була неготовою для цього, але пан Лун був переконаний, що така система буде створена у майбутньому. Дійсно, з часом запропонована ним архітектура  “A Business Intelligence System” була реалізована  у знаменитій у свій час системі підтримки корпоративної роботи з документами IBM Lotus Notes/Domino (IBM Notes). Проте, це не система Business Intelligence у загальноприйнятому розумінні, хоча дуже ефективна система з елементами автоматичного оповіщення й text mining, тощо і її також можна було метафорично назвати як "бізнес-інтелект". Проте, так не сталося, а термін A Business Intelligence System  був забутий до 2007 року.


Схема A Business Intelligence System, за пропонована у 1958 році в IBM H.P.Luhn
Деякі автори помилково вважають автора терміну "A Business Intelligence System" Ханса Петера Луна першим автором терміну “Business Intelligence”, хоча саме цей термін дослівно він не вживав у своїй роботі і спеціалізувався на механізації і автоматизації створення описів літератури для прискорення її пошуку.

"A Business Intelligence System" Ханса Петера Луна була згадана вперше після 1958 року лише у 2007 році, у дещо дезінформуючій статті: The Real Pioneer of Business Intelligence (and BI 2.0) by Timo Elliot. Проте, тоді пройшло уже 18 років з 1989 року, з початку використання терміну Business Intelligence, який пройшов розвиток від першого покоління (Business Intelligence 1.0, з 1989...1995 року) до другого покоління (Business Intelligence 2.0, з 2005...2007 року).
"A Business Intelligence System" Ханса Петера Луна була згадана у зв`язку із використанням у BI 2.0 елементів Text Mining. Подібні до Text Mining функції  були передбачені для обробки текстових документів Хансом Петером Луном для A Business Intelligence System у 1958 році.

Business Intelligence — це термін-метафора, що не має однозначного тлумачення і дослівного перекладу серед професіоналів і має певний кластер подібних тлумачень. Дефініція Business Intelligence визначає синергетичний комплекс концепцій, технологій і засобів (OLAP, Data Mining, iн.) автоматизації інформаційної аналітичної обробки даних. Використання Business Intelligence забезпечує швидке добування з даних потенційно корисних знань і їх візуалізацію для прийняття більш вигідних рішень, які недоступні без цього аналітичним робочим групам будь-якого розміру, інтелектуальної потужності і досвіду.


Піраміда Business Intelligence 1.0

Узагальнену і часткову термінологію у сфері Business Intelligence визначили в основному з кінця 1980-х років до середини 1990-х років Hovard Dresner (Говард Дрезнер) - Business Intelligence, Business Performance Management; Gregory Piatetsky-Shapiro (Григорій Пятецький-Шапіро) - Data Mining and Knowledge Discovery: Edgar Frank Codd (Едгар Кодд) - OLAP; Bill Inmon (Білл Інмон) і Ralph Kimball (Ральф Кімбалл) - Data Warehouse; інші вчені. 

Термінологію Business Intelligence закріпили консалтингові компанії Gartner (Гартнер) - Business Intelligence and Analytic Applications; IDC - Business Intelligence, Business Analytics Software Market; Forrester  (Форрестер) - Business Intelligence stack; виробники відповідного програмного забезпечення та ІТ – працівники й аналітичні працівники в умовах термінологічної конкуренції, яка продовжується і тепер. Автор дефініції Business Intelligence, яка знайшла найширше глобальне розповсюдження у світі Hovard Dresner більше 10-ти років працював віце-президентом з Business Intelligence в Gartner? На мій погляд, саме це забезпечило просування бренду Business Intelligence на ринку аналітичних засобів.


Business Intelligence також називають «терміном-парасолею» («umbrella term»), у якому «полотнище» (узагальнену концепцію) підтримують «спиці» (часткові концепції) - OLAP, Data Mining, ін. 

Коментарі