Коментарі до статті РНБОУ про введення в експлуатацію ІАС «СОТА».


АІС СОТА РНБОУ

Згідно повідомлення на сайті Ради національної безпеки і оборони  України, в Апараті РНБО України розроблено та введено в експлуатацію сучасну інформаційно-аналітичну систему Головного ситуаційного центру країни «СОТА», яка повністю готова до роботи. Далі наводиться текст статті, а після нього - авторські коментарі.

Система працює з Big Data, забезпечує зберігання, поєднання та аналіз даних з різних джерел задля підвищення достовірності, ефективного моніторингу стану національної безпеки по понад 20 напрямах, з метою ефективної координації діяльності державних органів. Серед цих напрямів – соціальна, внутрішньо- та зовнішньополітична безпека, події у зоні проведення ООС, поширення захворюваності на коронавірусну інфекцію COVID-19 у світі та в Україні, просторова та функціональна трансформація, самоврядування у контексті децентралізації, місцеві бюджети та спроможність громад, надрокористування, економічна безпека, фінансові ринки, загрози на внутрішніх та зовнішніх ринках тощо.

При цьому вся інформація, яка збирається із зовнішніх джерел і обробляється у системі, синхронізована з геопросторовими даними.

ІАС «СОТА» є складною багатошаровою інформаційно-аналітичною системою найвищого рівня захисту інформації, має гнучку, відкриту архітектуру, що дозволяє створювати нові функціональні модулі відповідно до завдань, які виникають при реалізації державної політики в сфері національної безпеки.

Система має три контури обробки інформації: загальнодоступний, для службового користування та таємний. Безпеку обробки даних у ІАС «СОТА» підтверджено Атестатом відповідності на комплексну систему захисту інформації, виданим за результатами державної експертизи.

Програмні аналітичні модулі ІАС «СОТА» дозволяють забезпечити неупереджений об’єктивний контент-аналіз даних та синхронізацію даних із різних джерел. Це інструмент аналізу та управління ризиками у сфері національної безпеки і оборони України.

Нині фахівці Апарату РНБО України разом із зацікавленими міністерствами і відомствами працюють над реалізацією рішення Ради національної безпеки і оборони України від 4 червня 2021 року «Щодо удосконалення мережі ситуаційних центрів та цифрової трансформації сфери національної безпеки і оборони», уведеного в дію Указом Президента України від 18 червня 2021 № 260, у частині імплементації програмного забезпечення ІАС «СОТА» у єдину мережу ситуаційних центрів держави.

Коментарі до повідомлення про інформаційно-аналітичну систему «СОТА» РНБОУ .

Як розробнику архітектури DSS BI 2.0 (Decicion Support System/Business Intelligence 2.0, по іншому "Автоматизована система підтримки інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центру" (АС ПІАР КІАЦ)) мені відомі надскладні особливості розробки і реалізації системи, підготовки користувачів та інші особливості - див. список авторських публікацій та принтскріни у кінці цієї статті. 

Відома, для прикладу, опублікована 22.02.2019 р. стаття "Особливості застосування автоматизованої системи аналізу та управління ризиками (АСАУР) при здійсненні митного контролю", яка згідно повідомлення успішно працювала у 2018 році. Проте, нова влада Президента України Зеленського розкритикувала зроблене минулою владою, особливо роботу митниці та покращила результативність боротьби з контрабандою - див. посилання на офіційний сайт Адміністрації Президента України Зеленського, та інші. Це ставить під сумнів ефективність АСАУР. 

Відомі голосні суперечності щодо ІАС АПУ під час зміни Президентів Порошенко-Зеленський. 

Відомі голосні суперечності цього року щодо альтернативних версій АСУ ЗСУ. 

У всіх на очах простий сайт РНБОУ станом на 22.09.2021 р. тривалий час знаходиться у тестовому режимі (працює задовільно, RSS сайту: https://www.rnbo.gov.ua/ua/rss.xml), тому дивно, що значно більш масштабна інформаційно-аналітична система (ІАС) "СОТА" РНБОУ повністю готова для роботи. 

На жаль, під час показу фрагменту ІАС на виставці "Зброя і безпека 2021" спеціалісти РНБОУ показали певні провали у компетенціях, невірно відповіли на питання про зміст дефініції Business Intelligence, показали нерозуміння того, що Business Intelligence є основою Big Data Analytics, (ІАС РНБОУ), ін. Оцінка рівня ознайомлення розробників з публікаціями на цю тему дозволяє зробити висновок, що компетенція розробників ІАС РНБОУ має серйозні провали у сфері системного знання і реалізації концепцій, технологій і програмних засобів для Big Data Analytics. Продемонстроване небажання сприймати критичні зауваження щодо явних грубих недоліків фрагментів показаної ІАС. Показ узагальненого графіку сумнівного змісту на МЕГА великому і МЕГА вартісному моніторі ще не є показником високої ефективності ІАС РНБОУ. Як відомо, "є брехня, велика брехня і статистика", а "статистика" часто показується одним великим графіком з усередненими статистичними даними (у середньому по країні рівень заробітних плат...; у середньому по лікарні температура хворих...; у середньому по автодорозі всі їхали зі швидкістю 90 км/год, у середньому всі працювали задовільно... і т.п.).

Спостереження за фрагментами АІС РНБОУ, оцінка компетентності фахівців РНБОУ під час презентації фрагментів АІС, спостереження за розвитком концептуальних основ АІС РНБОУ показали наявність неприпустимих недоліків у компетенціях, хоча примітивізовано "усереднений" рівень компетенції високий.  Певний час назад шановний, активний і у цілому результативний секретар РНБОУ Олексій Данілов заявив, що в РНБОУ достатньо спеціалістів з розробки інформаційних технологій. Досвід показав що це дещо наївне і помилкове судження. 

В РНБОУ необхідно враховувати, що сучасні концепції, технології і засоби автоматизації інформаційно-аналітичної роботи настільки системно складні (містять велику кількість різнотипних концепцій, технологій, засобів і відповідних інформаційно-аналітичних й управлінських підсистем), що один фахівець не може знати їх всі у повному обсязі, навіть дуже складно сформувати повністю компетентну групу фахівців. Саме тому, по аналогії, для вирішення завдань управління державою у РНБОУ входять багато різних ТОП-менеджерів державного управління.

РНБОУ - не приватна організація теперішніх її працівників на чолі з шановним паном Олексієм Даніловим, а орган загальнодержавної системи підтримки прийняття рішень для Президента України та інших ТОП-менеджерів  державного управління.

DSS BI group, з повагою пропонує РНБОУ і особисто секретарю РНБОУ Олексію Данілову допомогу у покращанні розробки і реалізації системи концепцій, технологій, програмних засобів, методик використання засобів Big Data Analytics РНБОУ (АІС СОТА РНБОУ). Адже основа того, що тепер реалізується як ІАС СОТА РНБОУ була вперше запропонована нами для розробки у 2009 році як Концепція дослідної побудови й експлуатації Big Data Analytics у підсистемі ЗС України з пропозицією переходу на рівень РНБОУ і її підсистем. Зазначимо, що у США - це Big Data Strategy (2010). Наші пропозиції мали елементи наукової новизни, що витікали з побудови Концепції на основі типової загальновизнаної у світі таксономії програмних засобів для Business Analytics/Business Intelligence з урахуванням оригінальних і корисних напрацювань в СРСР і в Україні. Біля авторських наукових статей за цією тематикою у пошуковій видачі  Google стояли пропозиції роботи від indeed.com у цій сфері у одній з провідних країн світу з платою $77000..$144000 на рік. Це відносилося до спеціалістів DSS/BI Analyst, Data Warehouse/BI Developer, DSS/BI Designer, DSS/BI Project Leader, DSS/BI ETL Specialist (DSS/BI - Decision Support System/Business Intelligence, система підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence).   У 2011..2013 роках біля 25% процентів запитів до НБУВ були за ключовими словами з авторських статей за тематикою DSS/BI (Big Data Analytics).  Після публікації посилань на ключові сайти США у сфері Business Intelligence їх відвідуваність з України іноді обганяла відвідуваність із Індії.

E-mail для зв`язку system.k7@gmail.com, Круковський Ігор 

 

Семініар у ЖВІ про технології аналізу Social Media Analytics

Основні положення авторських науково-практичних робіт у сфері автоматизації інформаційно-аналітичної роботи підтримали безпосередньо такі науковці і практики інформаційно-аналітичної роботи експертного рівня: 

д.т.н., проф. Герасимов Б.М. (науковий керівник), д.т.н., проф. Баранов В.Л., д.т.н, проф. Коваленко М.В. (голова спец. вченої ради ЖВІ), д.т.н., проф. Воронін О.А. (член Американського товариства математиків), д.т.н., проф. Манойлов В.П., д.т.н., проф. Грабар І.Г., д.т.н., проф. Субач І.Ю. (опонент), к.т.н., доц. П`ясковський Д.В.(науковий керівник), к.т.н., доц. Колос Ю.О., к.т.н., с.н.с. Перегуда О.М., к.т.н., доц. Кондратенко С.О.; Сімаков В.Л., Нестерук В.Г., Валюх А.І., Онисько В.В., Маляганов В.В.; Гаврилюк Всеволод (SemanticForce, CEO), Хомів Богдан та багато інших досвідчених наукових і науково-педагогічних та практичних працівників високого експертного рівня.

Основні авторські статті у наукових фахових виданнях за тематикою автоматизації інформаційно-аналітичної роботи, Big Data Analytics:

 • Круковський І.А. Дисертація PhD "Автоматизована система підтримки інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центра" (АС ПІАР КІАЦ), (Automated system of support of analytical work of the corporate analytical center), (2008 р.)
 • Круковський І.А. Узагальнена архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence у розширеному тлумаченні / І.А. Круковський // Вісник ЖДТУ. – 2010. – Вип. 2 (53). – С. 103-111.
 • Круковський І. А. Удосконалені вимоги до реалізації OLAP у DSS для часткових проблемних областей інформаційно-аналітичної роботи / І. А. Круковський // Військово-технічний збірник. - 2010. - Вип. 3. - С. 26-33. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vtzb_2010_3_8.
 • Круковський І.А. Проблемні питання розробки геопросторової системи підтримки прийняття рішень на основіBusiness Intelligence 2.0/3.0 / І.А. Круковський // "IV Січневі ГІСи": Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. - С. 40-42.
 • Круковський І.А. Проблемні питання розробки і реалізації Geospatial Business Intelligence / І.А. Круковський // Геоінформаційні системи у військових задачах : ІІ наук.-техн. семінар 21–22 січн. 2011 року. – Львів : Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 117–125.
 • А.І. Валюх, І.А. Круковський, В.Л. Сімаков. Експертна система, узгоджена з Business Intelligence 2.0 // Вісник ЖДТУ. – Житомир, 2011. – Вип. 2 (57). – С. 53–62 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/natural/Vzhdtu/2011_2/8.pdf.
 • І.А. Круковський, А.І. Валюх. Удосконалена архітектура об’єднаної із засобами OLAP і DataMining експертної системи з розширеним логічним виведенням на моделі подання знань FPS для геоінформаційної системи / Геоінформаційні системи у військових задачах. Другий науково-технічний семінар 21‑22 січня 2011 року. – Львів: Академія Сухопутних військ, 2011. – С. 153-155.
 • Круковський, Ігор Анатолійович; Хомів, Богдан Арсенович; Гаврилюк, Всеволод Леонідович (2013). ІЄРАРХІЧНО-СИНЕРГЕТИЧНЕ ОБ’ЄДНАННЯ SOCIAL MEDIA ANALYTICS/SOCIAL CRM З BUSINESS INTELLIGENCE І З ГЕОГРАФІЧНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ СИСТЕМОЮ. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Технічні науки (uk) 0 (1(64)). с. 60–69. ISSN 1728-4260. doi:10.26642/tn-2013-1(64)-60-69.
 • І.А. Круковський, В.Л. Гаврилюк, Б.А. Хомів Проблемні питання використання і розвитку засобів SocialMedia Analytics, їх інтеграції з Business Intelligence  та з елементами ГІС – на прикладі платформи SemanticForce / "IVСічневі ГІСи": Інтелектуальна оборона” (науково-практичний форум ) / Академія Сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного: Львів, 22-24 січня 2013 р. - С. 42-45.
 • Б. М. Герасимов, О. М. Перегуда, І. А. Круковський. Методика оцінки ефективності автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи / Збірник наукових праць Військового інституту телекомунікацій та інформатизації НТУУ “Київський політехнічний інститут”. – К., 2008. – Вип. 3. – С. 29-37.
 • Б. М. Герасимов, І. А. Круковський. Методика розробки моделі знань про наявні інформаційні ресурси на аналітичному центрі з використанням експертного морфологічного багатовимірного OLAP аналізу її елементів і властивостей / Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2008. – Вип. 1. – С. 14-20.
 • Б. М. Герасимов, І. А. Круковський. Методика вибору раціональної моделі подання знань для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи корпоративного інформаційно-аналітичного центру // Проблеми створення, випробовування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки : зб. наук. праць / Житомир. військ. ін-т Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2008. – Вип. 1. – С. 178-187.
 • Круковський І.А., Дзюба І.С. Про впровадження у навчальний процес питань вивчення сучасних технологій обробки інформації на основі IDC`s Business Analytics Software Taxonomy / Модернізація українського суспільства в умовах євроінтеграції: [збірник наукових робіт] / за заг. ред. Т.В. Семенюк, С.М. Коляденко, Н.П. Павлик. — Житомир : Вид-во Житомирського державного університету імені Івана Франка, 2016. – С. 122-126.
 • Круковський І.А. Архітектура експертної системи з розширеним виведенням на трьохкомпонентній гібридній моделі подання знань // Зб. наук. пр. ВІТІ НТУ України «КПІ». – 2009. – Вип. 3. – С. 20–24.
 • І.А.  Круковський, О.М. Перегуда. Експертна система на гібридній моделі подання знань /  Технічні науки : зб. наук. праць. Спецвипуск 1 / Житомир. військ. ін-т ім. С. П. Корольова Нац. авіац. ун-ту. – Житомир, 2010. – С. 58-68.
 • І. А. Круковський Методика розробки моделі знань для системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з наявними інформаційними ресурсами на корпоративному інформаційно-аналітичному центрі з використанням морфологічного багатовимірного OLAP аналізу / Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем. Технічні науки : зб. наук. праць / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2007. – Вип. 12. – С. 133-141. Інв. № 444.
 • Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів / І. А. Круковський // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. – К., 2006. – Вип. 3. – С. 45-51.
 • Н.І. Горбачова, І.А. Круковський, І.М. Круковська Business intelligence та творчість, креативність / - С .195-201. Інтелектуальна, академічна та творча обдарованість: спільне і відмінне : матеріали круглого столу, 20 січня 2012 р., м. Київ / Ін-т обдарован. дитини НАПН України, Нац. центр "Мала академія наук України" ; [упоряд.: Саміленко Р. А., Веселка Ю. Б.]. - Київ : ІОД, 2012. - 206, [1] с.
 • Круковський І.А. Застосування Business Intelligence  у сфері інформаційної безпеки. Доповідь на міжвідомчому міжрегіональному семінарі Наукової Ради НАН України «Технічні засоби захисту інформації». Житомир, 11.03.2011 р. (рекомендовано до публікації у фахових наукових виданнях).
 • Б. А. Хомів, С. А. Лупенко, В.В. Яцишин, І. А. Круковський. Формалізація й уніфікація термінів та понять в області оцінювання опінії на основі стандарту якості програмних систем ISO 9126 / Проблеми створення, випробування, застосування та експлуатації складних інформаційних систем : збірник наукових праць. Вип. 8 / Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова Національного авіаційного університету. – Житомир : ЖВІ нау, 2013. – С. 173-185.

Основні тези науково-практичних доповідей на науково-практичних конференціях, які можуть бути оприлюднені як статті (доповіді) за тематикою автоматизації інформаційно-аналітичної роботи, Big Data Analytics:


 • Круковський І.А. Удосконалена концепція і технологія  побудови мережевих інформаційно-аналітичних систем на основі Business Intelligence+KMS  /Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 20-21.

 • Круковський І.А. Архітектура системи підтримки прийняття рішень на основі Business Intelligence з інтегрованою  геоінформаційною системою / І.А. Круковський // Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 19-а наук.-практ. конф., Житомир, 19 кв. 2012 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2012. – С. 194-195.
 • Круковський І.А. Удосконалена архітектура системи SCADA, об’єднана з Business Intelligence  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 13-14.
 • Круковський І.А. Дослідження шляхів об’єднання для організацій Social Media, Social Media Analytics/Social CRM   / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 16-17.
 • Круковський І.А. Про доцільність залучення провідних українських компаній до участі у навчальних заняттях в інституті (на прикладі компанії SemanticForce, а також дослідження продукції світових брендів в Україні: IDC, Panorama Software, Tableau) / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІV міжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 130-131.
 • І. А. КруковськийЮ. О. Колос. Число-лінгвістичні оцінки з уніфікованою структурою для побудови галузевої інформаційно-аналітичної системи на основі ROLAP-моделі / Пріоритетні напрямки розвитку телекомунікаційних систем та мереж спеціального призначення : зб. тез доповідей ІІІ наук.-техн. конф. / Військ. ін-т телекомунікацій та інформатизації НТУУ “Київ. політехн. ін-т”. – К., 2006. – С. 158.
 • Круковський І.А., Сержантська К.В., Ковтун Д.О.  Особливості використання методики «BI Decision Matrix» компанії  Panorama Software для оцінювання платформ Business Intelligence / Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 18-19.
 • Круковський І.А., Валюх А.І. Про вдосконалення методики «BI Decision Matrix» компанії Panorama Software для оцінювання платформ Business Intelligence / Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 9-10.
 • Круковський І.А. Про вивчення Business  Intelligence у навчальній дисципліні "Системи підтримки прийняття рішень" / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІVміжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 128-129.
 • Круковський І.А. Про доповнення до методик системного аналізу для вивчення у навчальній  дисципліні "Теорія систем і системний аналіз"  / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІV міжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 129-130.
 • Круковський І.А. Про доцільність розширення  методів системного аналізу  й інтеграції систем, які вивчаються у навчальній дисципліні "Теорія систем і системний аналіз" / І.А. Круковський  // Система військової освіти України: досвід, сьогодення та перспективи розвитку : тези доповідей XІV міжвузівської наук.-метод. конф., Житомир, 25-26 квітня 2013 р. / Житомир. військ. ін-т НАУ. – Житомир, 2013. – С. 131-132.
 • Круковський І.А. SiteLabs – комплекс Web-лабораторій для навчання розробці Web-сайтів та зв’язаних систем / Круковський І.А.  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 21-22.
 • Круковський І.А. Дослідний прототип веб-системи підтримки навчально-наукової роботи «Система+»  // Проблеми створення, розвитку та застосування високотехнологічних систем спеціального озброєння : ХХ Всеукр. наук.-практ. конф., Житомир, 28 лист. 2014 р. : тези доповідей. / Житомир. військ. ін.-т  – Житомир : ЖВІ ДУТ, 2014. – С. 11-12.
 • Круковський І. А. Модель автоматизованої інформаційної системи аналітика спеціалізованої системи / І. А. Круковський // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем космічного і наземного базування : зб. тез доповідей ХІV наук.-техн. конф., Житомир, 22-23 квітня 2004 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2004. – Ч. 2. – С.64.
 • Круковський І. А. Концептуальна модель автоматизованої інформаційної системи для робочого місця оператора та прототип програмного забезпечення для розпізнавання засобів і об’єктів по 8-ми і більше параметрам / І. А. Круковський // Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційних систем космічного і наземного базування : зб. тез доповідей ХІV наук.-техн. конф., Житомир, 22-23 квітня 2004 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2004. – Ч. 2. – С.65.
 • Круковський І. А. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи підтримки інформаційно-аналітичної роботи з інформацією медіазасобів, що стосується Збройних Сил України / І. А. Круковський // Військова освіта та наука: сьогодення та майбутнє : тези доповідей І Всеукр. наук.-практ. конф. пам’яті проф. генерал-лейтенанта С. А. Жукова / Військ. ін-т Київ. нац. ун-ту ім. Тараса Шевченка. – К., 2005. – С.47 .
 • І. А. Круковський, В. А. Вербат. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення для автоматизованої системи інформаційного забезпечення ННТД / ХХХІ науково-практична міжвузівська конференція, присвячена Дню університету, Житомир : зб. тез / Житомир. держ. технолог. ун-т. – Житомир, 2006. – С. 39-40.
 • І. А. Круковський, В. А. Вербат. Методичне та алгоритмічно-програмне забезпечення автоматизованого банку структурованої інформації з авторефератів дисертацій / Наукові проблеми розробки, модернізації та застосування інформаційно-вимірювальних систем космічного і наземного базування : тези доповідей XV наук.-техн. конф., Житомир, 20-21 квітня 2006 р. / Житомир. військ. ін-т радіоелектроніки. – Житомир, 2006. – Ч. 1. – С. 128-129.
 • В.Л. Сімаков, І.А. Круковський. Проблемні питання реалізації Business Intelligence 2.0 у часткових сферах роботи / Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 18-а наук.-практ. конф., Житомир, 15 кв. 2011 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – С. 194.
 • В.Л. Сімаков, І.А. Круковський, Н.І. Горбачова. Дефініція Intelligence та зв’язані з нею терміни для корпорації, яка виробляє знання / Проблеми створення, розвитку та застосування інформаційних систем спеціального призначення : 18-а наук.-практ. конф., Житомир, 15 кв. 2011 р.  Тези доповідей. Ч.1. – Житомир : ЖВІ НАУ, 2011. – С. 191.

Графіки поширення Business Intelligence, Data Mining, OLAP у деяких країнах світуДеякі публікації на власних дослідних сайтах-прототипах за тематикою автоматизації інформаційно-аналітичної роботи, Big Data Analytics:

 • Круковський І.А. Data Mining vs Business Intelligence Сайт: Система+. Режим доступу: https://system.dss-bi.com.ua/.
 • ін.

Пробачте за помилки, адже сторінки блогу не править редколегія.

Коментарі

 1. У Києві відбувся перший Національний Саміт Кібербезпеки: https://armyinform.com.ua/2021/09/u-kyyevi-vidbuvsya-pershyj-naczionalnyj-samit-kiberbezpeky/ На фото видно, що у МЕГА великому прямокутнику можливих спікерів є більше 50-ти спеціалістів з бейджиками і мікрофонами. Дивно, чому кіберзахист й інформаційний захист України до недавнього часу був придушеному стані...

  ВідповістиВидалити

Дописати коментар

Популярні дописи з цього блогу

Про критерії швидкого вилучення статей у Вікіпедії та зв`язані сторінки

OSINT (воєнна розвідка відкритих джерел) в екосистемі зв`язаних термінів

DSS BI 2.0 & big data strategy (оновлено)